budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Dąbrówka – Kurzyna Mała wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy w miejscowości Kurzyna Średnia.

Wartość dofinansowania:

2 529 815,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

632 454,67 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

3 162 269,67 zł

Opis zadania:

Inwestycja polegać będzie na budowie ścieżki pieszo – rowerowej z masy mineralno – asfaltowej o długości 2,24 km o zmiennej szerokości 2,5 - 3,5 m, wykonaniu przepustów, zjazdów i zamontowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowie drogi dla pieszych o długości 147 m i wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem.