budżet loga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w m. Nowy Nart wraz z przebudową przepustu

Wartość dofinansowania:

3 333 564,00 zł

Wartość środków własnych Powiatu:

833 391,07 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:

4 166 955,07 zł

Opis zadania:

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1087R o długości 1,699 km wraz z przebudową przepustu.