DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:

 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

  

Nazwa zadania:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów

 

Wartość dofinansowania:

 

9 046 713,01 zł

 

Wartość środków własnych Powiatu:

 

9 046 713,00 zł

 

Całkowity koszt inwestycji:

 

18 093 426,01 zł

 

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1069R na dł. ponad 10 km i szer. 6m, wykonana zostanie również ścieżka rowerowa na dł ponad 10 km, chodnik, przejście dla pieszych, zatoka postojowa, perony, zjazdy oraz kanalizacja deszczowa.

Termin zakończenia: grudzień 2022 r.