DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:

 PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

  

Nazwa zadania:

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów

 

Wartość dofinansowania:

 

4 749 905,00 zł

 

Wartość środków własnych Powiatu:

 

249 995,00 zł

 

Całkowity koszt inwestycji:

 

4 999 900,00 zł

 

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1074R na dł. ponad 11 km i szer. 5,5 m, zostaną również wykonane zjazdy oraz pobocze.

Termin zakończenia: czerwiec 2023 r.