grafika logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

Nazwa fundusz/programu/dotacji:

Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku.

Wartość dofinansowania:

7 220 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji:

9 410 290,96 zł

Opis zadania:

W ramach zadania przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1057R na dł. 3.638 km. Inwestycja polegać będzie na przebudowie elementów geometrycznych i konstrukcyjnych drogi, wykonaniu poszerzeń, poboczy, zjazdów, chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia, kanału technologicznego.

Termin zakończenia: lipiec 2023 r.