KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadania gospodarstwa rolnego

Symbol Wydziału: G

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

Ewidencja Gruntów i Budynków

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm)

Wymagane dokumenty:

- wniosek

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej – art. 2 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni od złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
(I piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko

Tryb odwoławczy: