KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Symbol Wydziału: G

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.)

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- projekt zagospodarowania działki z bilansem powierzchni do wyłączenia - mapa do celów projektowych

Opłaty:

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od złożenia wniosku,

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
(I piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu