Czego dotyczy usługa

Złożenie oświadczenia majątkowego przez osobę zobowiązaną ustawą do jego złożenia.

Kto może skorzystać z usługi

Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.

Co musisz przygotować

Oświadczenie według wzoru:

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

Kontakt telefoniczny 15 841 27 00 wew. 126

Ile zapłacisz

Usługa jest nieodpłatna.

Ile będziesz czekać

Usługa jest świadczona niezwłocznie.

Podstawa prawna

  1. Art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym.