Ze wzorów należy wybrać odpowiedni do sprawy i wypełnić w 1 egzemplarzu

WZORY