Czego dotyczy usługa

Jeżeli twoje prawo jazdy zostało zniszczone lub skradzione możesz dostać nowy dokument – wtórnik, który będzie zawierał takie same dane.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto:

 • stracił swoje prawo jazdy (na przykład zgubił),
 • ma zniszczone prawo jazdy (na przykład podczas pożaru) – jeśli dokument jest nieczytelny.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Możesz dostać wtórnik:

 • polskiego prawa jazdy,
 • prawa jazdy, które zostało wydane w Unii Europejskiej – jeśli mieszkasz w Polsce.

Uwaga! Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy – pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać wtórnik – w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie,
 • potwierdzenie opłaty za wtórnik,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu – jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zniszczone prawo jazdy – jeśli masz zniszczony dokument, ale są na nim widoczne podstawowe dane.

Co musisz zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 • Zapłać za wydanie wtórnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 • Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie załatwisz sprawę.
 • Sprawdź, czy twój wtórnik jest już gotowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Odbierz gotowy dokument.

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Komunikacji, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko

Kontakt telefoniczny 15 841 60 47 wew. 205

Masz 2 możliwości złożenia wniosku do urzędu:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

lub przez Internet - szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-prawa-jazdy

Ile zapłacisz

Prawo jazdy: 100 zł.

Opłata ewidencyjna: 0,50 zł

numer konta do wpłat bankowych: 61 9430 0006 0038 3464 2000 0001

lub płatność kartą w urzędzie

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem do urzędu.

Ile będziesz czekać

Odbiór prawa jazdy

  • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
  • do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

  Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

  Jeśli urzędnik nie wyda ci wtórnika prawa jazdy – możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami