Czego dotyczy usługa

Wpisowi w dowód rejestracyjny podlegają między innymi takie informacje jak :

 • rodzaj paliwa alternatywnego,
 • przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
 • przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy,
 • przystosowanie do przewozów TAXI,
 • o indywidualnym ograniczenie prędkości pojazdu,
 • o ograniczeniu prędkości autobusu,
 • o spełnianiu wymogów samochodu sanitarnego,
 • o złożeniu pojazdu poza wytwórnią,
 • o zastrzeżeniach wynikających z prawa celnego,
 • o spełnianiu warunków dotyczących pojazdów zabytkowych,
 • spełnianiu określonych wymogów ustawy VAT,
 • rodzaj odstępstwa od warunków technicznych,
 • współwłaściciele pojazdu,
 • o wydaniu wtórnika dowodu lub tablic rejestracyjnych.

Kto może skorzystać z usługi

 • właściciel pojazdu,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co musisz przygotować

 • dowód rejestracyjny pojazdu.

W zależności od rodzaju adnotacji:

 • wniosek o dopisanie/skreślenie współwłaściciela
 • wniosek w pozostałych przypadkach
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu z informacją o treści adnotacji urzędowej,
 • zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych wydane przez Ministra właściwego do spraw komunikacji,
 • dokument przenoszący prawa własności do części pojazdu,
 • dla wpisania instalacji gazowych wymagane jest przedłożenie faktury za montaż instalacji oraz wyciąg z homologacji instalacji gazowej.

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Komunikacji, Starostwo Powiatowe w Nisku, ul. 3 Maja 32C, 37-400 Nisko

Kontakt telefoniczny 15 841 60 47 wew. 201-204

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Usługa jest świadczona niezwłocznie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej
 6. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 7. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego
 8. Zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 244, poz.1454 z 2011 r).