KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Zmiana gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Symbol Wydziału: G

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015r. poz. 524)

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek

- zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania

Opłaty:

10 zł opłaty skarbowej

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od złożenia wniosku, w przypadkach skomplikowanych 60 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kościuszki 7

37-400 Nisko

(I piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kościuszki 7

37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Niżańskiego