Czego dotyczy usługa

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy.

Kto może skorzystać z usługi

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 1. pozostały małżonek(ka);
 2. krewni zstępni;
 3. krewni wstępni;
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

Co musisz przygotować

 • wniosek osoby uprawnionej o której mowa powyżej
  DRUK DO POBRANIA
 • akt zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zgon

Uwaga!

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

Kontakt telefoniczny 15 841 27 00 wew. 124

Ile zapłacisz

Usługa jest nieodpłatna.

Ile będziesz czekać

Usługa jest świadczona niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Podstawa prawna

 1. Art.14 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 2. § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich