KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

2. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna

Opłaty:

brak opłat

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, gospodarki łowieckiej oraz ochrony przyrody

Tryb odwoławczy:

brak