Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku uruchomiono od dnia  26 lutego 2024 roku nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia.

Nabór będzie otwarty do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Nisku, ul. Sandomierska 6a - pok. 16 lub telefonicznie pod numerem 15 8412 03 13 w. 16.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Nisku:

https://nisko.praca.gov.pl/-/4096768-dofinansowanie-wynagrodzen-osob-po-50-roku-zycia

Wnioski należy składać w wersji papierowej w siedzibie PUP w Nisku, ul. Sandomierska 6a (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko.

20 lutego 2024 r. po raz kolejny spotkali się uczestnicy konferencji warsztatowych w zakresie: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM. IV Konferencja poświęcona była tematowi „Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej i międzysektorowej powiatu niżańskiego”.

Starsi mieszkańcy Gminy i Miasta Ulanów, a także Seniorzy z sąsiednich gmin i powiatów, pokazali swoje artystyczne zdolności podczas Koncertu „Seniorzy dla Seniorów i nie tylko”. Koncert, który odbył się w sali widowiskowej GCK w Ulanowie, był doskonałą okazją dla Seniorów do towarzyskiego spotkania w szerokim gronie i wspólnej zabawy. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Ulanowie.

grafika

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030” poprzez składanie uwag i opinii.

zdjecie

19 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec.

Powiat Niżański wspólnie z Nadleśnictwem Rudnik przystąpił do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zalesie – Nowosielec z przebudową, drogi leśnej o zwyczajowej nazwie <Okolisko> i nr inw.: 220/1539 oddz. leśnych 285 i 286 położonej na terenie Leśnictwa Pogoń wraz ze zjazdem z drogi publicznej” i zrealizował własne zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610R na odcinku Zalesie – Nowosielec”, którego wartość wyniosła 1 777 239,30 zł.