17 września br. na Cmentarzu Wojennym w Banachach, odprawiona została Polowa Msza Święta w intencji żołnierzy poległych w czasie Bitwy pod Banachami w czasie II Wojny Światowej. W roku bieżącym przypada 84 rocznica tamtych tragicznych wydarzeń. We Mszy św. uczestniczyli m.in. Senator Janina Sagatowska, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, przedstawiciele służb inspekcji i straży oraz mieszkańcy Gminy Harasiuki.

zdjęcie

 

 

13 września 2023 roku podpisana została umowa o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Ze strony Powiatu Niżańskiego stosowne podpisy złożyli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Ze strony PFRON umowę podpisali: Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Agnieszka Ulak – Pełnomocnik PFRON.

Jak co roku, najlepszy absolwent klasy o specjalności technik elektryk Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, został nagrodzony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnobrzegu, za bardzo dobre wyniki w kształceniu zawodowym oraz bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych.

Wyróżniony został Andrzej Zielonka – najlepszy technik elektryk, absolwent z roku 2023. Gratulacje oraz nagrodę otrzymał z rąk Wiceprezesa Zarządu oddziału tarnobrzeskiego SEP Pana Mariana Bunarowskiego.

W sobotę, 16 września 2023 r., w salach Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, odbył się XXXIII Memoriał Szachowy Jana Gietki.

Rozgrywki szachowe poprzedzone zostały modlitwą poprowadzoną przez ks. mgr Andrzeja Łacha oraz złożeniem kwiatów na grobie Jana Gietki

Wedle corocznej tradycji, zawodnicy zasiedli przy szachownicach, aby uczcić pamięć Jana Gietki – założyciela i pierwszego przewodniczącego rudnickiej Solidarności lat 80-tych, którego życiową pasją były szachy. Utworzył on pierwszą w historii Rudnika Sekcję Szachową, której przez wiele lat był trenerem oraz prezesem.

W Turnieju, od lat, biorą udział uczestnicy z różnych grup wiekowych, tj. dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy przyjeżdżają do Rudnika nad Sanem z różnych zakątków Polski i nie tylko m.in. z Gliwic, Sieradza, Chrzanowa, Leżajska, Krakowa, Wrocławia, Mielca, Rzeszowa, Tarnobrzega, Krosna, Leska, Rogów, Przeworska, Stalowej Woli, Sędziszowa Małopolskiego, Pilzna, Dębicy, Wadowic, Lublina i z Ukrainy.

W dniu 13 września br. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego „STAR” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku nad Sanem. Pojazd służył w tutejszej Komendzie od 2004 r. Wyposażony jest w zbiornik na wodę, zbiornik na środek pianotwórczy i sprzęt, który przyczyni się do jeszcze skuteczniejszej realizacji zadań krajowego systemu ratowniczo gaśniczego przez jednostkę OSP Rudnik nad Sanem na terenie powiatu niżańskiego.

W przekazaniu samochodu uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Prezes OSP Rudnik nad Sanem Mariusz Ślusarczyk, funkcjonariusze PSP i druhowie z OSP Rudnik nad Sanem.

Podkategorie