zdjęcie

Dnia 25 listopada 2022 r. odbyła się 50. Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko radni zapoznali się z informacjami: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o realizacji zadań na terenie Powiatu Niżańskiego w 2021 r. oraz za I półrocze 2022 r.; Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Rzeszowie o stanie środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2021 r. w świetle badań realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

zdjęcie

W dniu 24 listopada br. w Sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Zamień palenie na zdrowe żywienie”. Wręczenie nagród poprzedziło zorganizowane w dniu 14 listopada br. rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Urzędu Gminy i Miasta Nisko. Komisja wyłoniła laureatów konkursu w czterech kategoriach, wskazując odpowiednio I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.  W sumie na konkurs wpłynęło 49 prac uczniów ze szkół biorących udział w akcji organizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nisku.

Grafika

W auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla 27 uczniów – laureatów i finalistów konkursu wiedzy „Pierwsze lata II Rzeczypospolitej 1918-1921”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Powiatem Niżańskim, w ramach zadania „Razem dla Niepodległej”.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz ze środków Powiatu Niżańskiego.

grafika

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nisku informuje, że od godz. 22.00 dnia 26 listopada 2022 r. (sobota) do godz. 06:00 dnia 27 listopada 2022 r. (niedziela) na terenie powiatu niżańskiego odbywał się będzie przejazd kolumny pięciu pojazdów nienormatywnych ze znacznie przekroczonymi parametrami.

zdjęcie

13 listopada br. w Parafii p.w. Marcina Biskupa w Kopkach obchodzono podniosłe Jubileusze: 550 – lecia erygowania Parafii, 100 – lecia istnienia świątyni oraz 50. Rocznicę Mszy Świętej prymicyjnej odprawionej przez bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystii przewodniczył Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Z Ks. Biskupem Mszę Św. koncelebrowali ks. Wiesław Stępień, proboszcz Parafii, księża z dekanatu rudnickiego oraz kapłani rodacy.

Podkategorie