W środę, 27 września br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin, na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Promesy na ręce włodarzy gmin i Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza wręczył Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W wydarzeniu uczestniczyli również, m.in.: Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku i przedstawiciele mediów.

W ramach przyznanych środków do Powiatu Niżańskiego i Gmin naszego Powiatu trafią środki w wysokości blisko 12 mln zł, które samorządowcy przeznaczą na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, poprzez wybudowanie lub wyremontowanie dróg, budowę przejść dla pieszych, oświetlenia ruchliwych skrzyżowań czy stworzenia ścieżek rowerowych. Środki z RFRD mają, poprzez rozwój lokalnej infrastruktury drogowej, zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Otrzymane dofinansowanie stanowi do 80% wartości każdego zadania.

Powiat Niżański podejmuje nieustannie kolejne działania, mające na celu ciągłe dostosowywanie Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, do jak najwyższych standardów tak, aby zapewnić odpowiedni poziom leczenia pacjentom i komfort pracy personelowi Szpitala.

W chwili obecnej doprowadzana jest do zakończenia jedna z największych, niezwykle znaczących dla naszego Powiatu inwestycji, a już planujemy kolejne duże zadanie.

Będzie nim rozbudowa i przebudowa pozostałej części Szpitala Powiatowego w Nisku, na którą Powiat Niżański otrzymał wstępną promesę, opiewającą na kwotę 4 067 000 zł, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR.

Promesę na ręce Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila, przekazał w dniu 25 września br. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber. W szóstej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogły ubiegać się m.in. powiaty, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Planowana wartość całego dofinansowanego zadania wynosi 4 150 000 zł.

W dniu 25 września br., w nowo dobudowanym skrzydle Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, w obecności Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarosty Adama Macha, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil podpisał umowę na prace budowlane i instalacyjne z Wykonawcą, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)”. Wykonawcą prac została wybrana firma ACORDI z Rzeszowa, reprezentowana przez Właściciela Dominika Ziobro.

– Podpisanie umowy na ostatnią część zadania, tej bardzo dużej inwestycji, niezwykle znaczącej dla naszego Powiatu, jest bardzo ważne i potwierdza to, że realizacja kolejnych prac zbliża nas do celu, jakim jest zrealizowanie zamierzonego planu i oddanie do użytku nowo powstałego obiektu. Obiektu, w którym świadczone będą usługi na jak najwyższym poziomie oraz zaspakajane będą potrzeby zdrowotne mieszkańców nie tylko naszego Powiatu. To, co nam przyświeca realizując tę inwestycję, to ciągłe dostosowywanie Szpitala do jak najwyższych standardów tak, aby zapewnić odpowiedni poziom leczenia pacjentom i komfort pracy personelowi Szpitala - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

17 września br. na Cmentarzu Wojennym w Banachach, odprawiona została Polowa Msza Święta w intencji żołnierzy poległych w czasie Bitwy pod Banachami w czasie II Wojny Światowej. W roku bieżącym przypada 84 rocznica tamtych tragicznych wydarzeń. We Mszy św. uczestniczyli m.in. Senator Janina Sagatowska, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, przedstawiciele służb inspekcji i straży oraz mieszkańcy Gminy Harasiuki.

zdjęcie

 

 

13 września 2023 roku podpisana została umowa o realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Ze strony Powiatu Niżańskiego stosowne podpisy złożyli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Ze strony PFRON umowę podpisali: Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Agnieszka Ulak – Pełnomocnik PFRON.

Podkategorie