Ukazujący się na terenie Podkarpacia dziennik „Nowiny”, przyznał już po raz czwarty, zaszczytne tytuły „Osobowości Roku” ludziom, którzy są aktywni i działają z wielkim oddaniem i zaangażowaniem na rzecz środowisk, w których żyją i pracują, przyczyniając się do ich rozwoju i do rozwoju Podkarpacia.

Laureatów wybierali mieszkańcy, oddając od stycznia br. swoje głosy na wybranych kandydatów w kategoriach plebiscytowych, takich jak: kultura, biznes, działalność społeczna i charytatywna oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna. W ramach głosowania wyłonieni zostali zdobywcy zaszczytnych tytułów osobowości, w poszczególnych powiatach i miastach na prawach powiatu.

Grafika

18 marca 2023 r. w Katedrze Germanistyki UR  w Rzeszowie, Martyna Nienajadło uczennica klasy 3 LO Zespołu Szkół w Jeżowem im ks. Stanisława Staszica, została laureatką I miejsca w  finale II Konkursu Wymowy Niemieckiej Sprich dich aus!

W rundzie finałowej Martyna wykazała się najlepszą wymową spośród 10 uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego i małopolskiego, którzy zakwalifikowali się do etapu końcowego. 

W dniu 15 marca 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, została zawarta umowa w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska - Szyperki”, pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Sopla – Dyrektora Wydziału Infrastruktury a Powiatem Niżański reprezentowanym przez Roberta Bednarza – Starostę Niżańskiego i Wicestarostę Adama Macha, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz.

Całkowity koszt zadania wyniesie 16 242 657,81 zł, z czego 60 % stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Grafika

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem otrzymali nową pracownię komputerową. Stało się to dzięki włączeniu placówki w zadanie realizowane przez Powiat Niżański pn.: „Zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego”. Dzięki realizacji tego zadania wychowankowie SOSW zyskali 10 stacjonarnych komputerów z pełnym oprogramowaniem oraz 10 par słuchawek i 10 kamer internetowych. Wartość pracowni wyniosła 68 225,84 zł.

Dnia 16 marca 2023 r., w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyła się nadzwyczajna LV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad wyraziła zgodę na zawarcie przez Powiat Niżański porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia wykonania niektórych zadań w imieniu Wojewody Podkarpackiego, związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku, a także określiła środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023.

Podkategorie