W dniu 1 grudnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, kolejni nauczyciele ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, odebrali z rąk Wicestarosty Adama Macha akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyły Panie: Jolanta Kyc z Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Anna Brzozowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

Dnia 1 grudnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, Wicestarosta Adam Mach oraz Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, podpisali umowę i przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy”.

Wykonawcą inwestycji jest: KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego M-VIA Spółka z o.o. z Niska oraz Partner: Firma Handlowo – Usługowo – Produkcyjna Bruk – Mar z Bojanowa. Na realizację tego ostatniego w tym roku zadania, Powiat Niżański wyda 464 426,48 zł z budżetu samorządu. W ramach zadania powstanie 375 m odcinek drogi dla pieszych w miejscowości Krzywdy.

 

 

Pod koniec listopada br. przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zaparkował autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. To już kolejna w tym roku akcja zbiórki krwi zorganizowana z inicjatywy uczniów i nauczycieli szkoły.

W ramach projektu „Bezpieczniej razem w powiecie niżańskim – etap V" w poniedziałek zgłosiło się około 35 osób. Bezcennym darem, jakim jest krew, mogły podzielić się 22 osoby. Łącznie zebrano prawie 10 litrów krwi.

W dniu 30 listopada 2023 roku została podpisana umowa oraz przekazanie placu budowy na realizację przez Powiat Niżański zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Nowy Nart”

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela z Kamienia.

Przemoc w rodzinie, inaczej zwana przemocą domową, to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Wbrew stereotypom ma ona miejsce nie tylko w rodzinach z tzw. marginesu społecznego, lecz także w tych dobrze sytuowanych, uważanych za „normalne” i występuje we wszystkich grupach społecznych. Problem przemocy domowej stał się tematem konferencji, która miała miejsce w sali widowiskowej Centrum Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem.

Nad Konferencją pn. „ Przeciwdziałanie przemocy domowej w Powiecie Niżańskim”, zorganizowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w dniu 24 listopada 2023 r., patronat honorowy objęli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Na zaproszenie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak przybyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, Policji, placówek oświatowych, placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, przedstawiciele Sądu Rejonowego w Nisku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku, Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – Pozytywka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łącznie w konferencji wzięło udział 64 osoby.

Podkategorie