7 kwietnia 2021 roku rozstrzygnięto I Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Wielkanocne Cuda”, nad którym patronat honorowy objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dnia 1 kwietnia 2021 r. odbył się Niżański Konwent Samorządowy w trybie zdalnym, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

W Konwencie udział wzięli wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Roman Ryznar, zastępca dyrektora ds. medycznych Monika Paczacz - Świderska, a także podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC w Starostwie Powiatowym w Nisku Michał Piędel.

grafika

Pod koniec marca 2021 r. podczas konferencji Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber poinformował o wynikach trzeciego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki przyznane w ramach tego naboru stanowią kwotę 1,65 mld zł.

Grafika

30 marca br. Rada Powiatu Niżańskiego podjęła uchwałę, na podstawie której Powiat Niżański przekaże dotację celową w wysokości 35 tys. złotych dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu do ciągłej rejestracji pracy serca i ciśnienia”. W ramach tego zadania zakupiony zostanie zestaw rejestrujący ciągłą pracę serca i ciśnienia, składający się z 5 holterów ciśnieniowych oraz 2 holterów ekg, podłączonych do stacji opisowej i odczytu wyników rejestracji. Jest to podstawowy sprzęt w diagnostyce chorób serca i leczenia ciśnienia tętniczego pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych, w który doposażona zostanie Poradnia Kardiologiczna niżańskiego Szpitala.

Podkategorie