Grafika

W związku z realizacją resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła listę gmin i powiatów, których wnioski zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dla Województwa Podkarpackiego zostały przyznane środki na realizację Programu w łącznej wysokości 9 976 606,91 zł. Trafią one do 84 jednostek samorządu terytorialnego (12 miast, 66 gmin i 6 powiatów), wśród których znalazł się Powiat Niżański, któremu na opiekę wytchnieniową w formie pobytu dziennego (wraz z kosztami obsługi Programu) została przyznana kwota w wysokości 161 568 zł.

zdjęcie

Koniec listopada oraz początek grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku był czasem wycieczek, realizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę”. Grupa uczniów, pośród której większość stanowiły osoby szczególnie angażujące się w pracę szkolnego wolontariatu, pod opieką wicedyrektor szkoły Beaty Wasyl oraz katechetki Moniki Krawiec, uczestniczyła w dwóch wyjazdach.

Grafika

Już po raz kolejny, Powiat Niżański wspólnie z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, doceniając wysiłek tegorocznych maturzystów, przystąpił do programu stypendialnego dla studentów I roku studiów dziennych.

W budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, dnia 5 stycznia br., Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski wręczyli stypendystom symboliczne czeki o wartości 7 000 zł na cały okres I roku studiów.

Grafika

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem w ramach Programu „Poznaj Polskę” mieli możliwość odwiedzenia Zwierzyńca oraz Zamościa.

Pierwszym punktem wycieczki był położony w bardzo malowniczym otoczeniu Kościół pw. Św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, potocznie zwany „na wyspie” lub „na wodzie” – jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków Zwierzyńca i całego Roztocza.

Grafika

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, dzięki programowi „Poznaj Polskę”, zgłębiali wiedzę na temat kultury i dziedzictwa narodowego. 

Dzieciom udało się zwiedzić Zamek Królewski na Wawelu oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. Krakowska przygoda podopiecznych SOSW rozpoczęła się 12 października wczesnym rankiem. Mali turyści, pełni entuzjazmu, udali się w ponad 3-godzinną podróż, by ok. godz. 9 rano dotrzeć do Krakowa, który przywitał ich piękną, słoneczną pogodą.

Podkategorie