Podpisanie umowy

W budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, 5 października br., podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy Nart – Stary Nart w msc. Stary Nart”. Inwestycja ta jest ostatnim odcinkiem drogi od  miejscowości Stary Nart w kierunku Wilczej Woli, który wymaga ulepszenia.

Umowę, w obecności Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwigi Malugi i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniewa Lacha, podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko, oraz reprezentujący wykonawcę Wiceprezes Zarządu Ryszard Hadała.

Grafika

W Przedszkolu Gminnym w Krzeszowie, w ostatni dzień września, odbyło się wręczenie nagród opiekunom laureatów plastycznego konkursu międzypowiatowego „Mówię NIE – wszystkiemu co złe”.

Pomimo trudnej tematyki na konkurs wpłynęło 36 prac dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z 11 placówek z terenu powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i leżajskiego. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i symboliczne nagrody.

Jury w składzie: Pani Elżbieta Sawicka – Przewodnicząca, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrem – Małgorzata Kuś oraz Pani Joanna Kargol – nauczyciel przedmiotów artystycznych, dokonali oceny prac i po burzliwych negocjacjach przyznali dwa pierwsze miejsca, jedno drugie, jedno trzecie oraz trzy wyróżnienia. 

Jurorzy brali pod uwagę: zgodność pracy z tematyką, inwencję i pomysłowość prezentacji tematyki, ogólne wrażenia estetyczne i samodzielność w wykonywaniu pracy.

Grafika

W Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem, 30 września br., odbyła się gra edukacyjna pt. „Niepodległa w sercach, konstytucja marcowa”.

Gra została zorganizowana w ramach projektu „Niepodległa blisko nas”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu Powiatu Niżańskiego – Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem). Projekt został dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Celem gry było przypomnienie i propagowanie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i uchwaleniem konstytucji na terenie Powiatu Niżańskiego, wśród młodzieży oraz dorosłych.

Grafika

Szanowni Państwo – nauczyciele uczący w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku!

Powiat Niżański wraz z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej informuje, że pozostały wolne miejsca na dwa rodzaje kursów:

  • kurs nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams (wszyscy nauczyciele technikum),
  • kurs programowania online w Python, Ruby i JavaScript (nauczyciele kierunków: technik informatyk, technik programista).

zdjęcie

Dnia 29 września 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli: Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, Naczelnik Wydziału Transportu Katarzyna Wieprzęć, przedstawiciele PKS w Stalowej Woli: Prezes Zarządu Tadeusz Bąk, Kierownik Działu Przewozów i Marketingu Kazimierz Kopacz, a także inspektor w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Nisku Dawid Święcicki.

Podkategorie