Podczas obchodów Dnia Działacza Kultury w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, Wicestarosta Niżański Józef Sroka, został wyróżniony za całokształt swojej działalności artystycznej i kulturalnej. Pan Józef Sroka jest znanym i lubianym animatorem kultury, którego praca na rzecz społeczności lokalnej jest nieoceniona a jego zaangażowanie przyczynia się do wzbogacania życia kulturalnego powiatu.

Powiat Niżański został zakwalifikowany do realizacji zadania Aktywny Weekend i Aktywny Orlik w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Aktywna Szkoła. Realizatorem krajowym Programu jest Fundacja Orły Sportu.

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie negatywnemu trendowi w zakresie aktywności fizycznej Polaków, szczególnie dzieci i młodzieży, poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych na obiektach przyszkolnych.

Konkurs, organizowany pod patronatem Małżonki Prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy, ma na celu docenienie i wsparcie działalności kół gospodyń wiejskich w całej Polsce.

W tegorocznej edycji, która odbyła się 1 lipca 2024 roku, KGW Szwedowianki zaprezentowało się z najlepszej strony, zdobywając uznanie jury swoją kreatywnością, zaangażowaniem, a przede wszystkim smakiem potraw, w które członkowie i członkinie koła włożyli całe swoje serce i pasję.

Coroczna tradycja organizowania Święta Plonów, czyli Dożynek Powiatu Niżańskiego, w tym roku będzie kultywowana w Jarocinie.

Najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, to niewątpliwie jedno z najważniejszych uroczystości na mapie inicjatyw organizowanych przy udziale Powiatu Niżańskiego. Świętowanie Dożynek Powiatu Niżańskiego odbędzie się na terenie rekreacyjnym przy scenie plenerowej nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie. Do wspólnego świętowania zapraszają Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wójt Gminy Jarocin Tomasz Podpora.

W niedzielę 30 czerwca 2024 r., na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie, odbył się V Piknik Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku już po raz piąty.

W tym radosnym spotkaniu udział wzięły rodziny zastępcze z terenu Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Józef Sroka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak wraz z pracownikami.

Rodzinna atmosfera sprzyjała miłym i swobodnym rozmowom rodziców zastępczych oraz radosnej zabawie dzieci. Dla młodszych uczestników Pikniku przygotowano wiele atrakcji. Animatorzy czasu wolnego zapewnili dla dzieci przeróżne gry i zabawy, w których wraz z dziećmi udział wziął Pan Starosta.