zdjęcie

logo projekt

W dniu 27 września 2021 r. w Ulanowie odbyło się uroczyste wodowanie galaru „Powiat Niżański”, powstałego w ramach projektu „Szkutnictwo, flisactwo i rzeźbiarstwo - ocalić od zapomnienia”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” we współpracy z Powiatem Niżańskim.

Do budowy galaru zostali zaangażowani dwaj doświadczeni szkutnicy: Tomasz Pityński i Adam Pokora, którzy z wielkim zaangażowaniem wykonali jednostkę. Następnie do galaru został zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające możliwość sprawnego sterowania jednostką i bezpieczeństwo pasażerów.

zdjęcie

25 września br., w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, odbył się XXXI Memoriał Szachowy Jana Gietki – Turniej upamiętniający twórcę i pierwszego przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Rudniku nad Sanem oraz założyciela rudnickiej sekcji szachowej. 

Wydarzenie rozpoczęło się od modlitwy, poprowadzonej przez ks. Andrzeja Łacha z Parafii pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem, a następnie złożenia kwiatów na grobie Jana Gietki.

W tegorocznym Memoriale, reprezentując Powiat Niżański, uczestniczył Starosta Robert Bednarz, który otworzył wydarzenie oraz Wicestarosta Adam Mach. W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie tradycji związanych z popularyzacją szachów oraz organizację memoriałów szachowych, Starosta Niżański wręczył Danucie Kacprzyk – organizatorowi wydarzenia oraz jej mamie Walentynie Gietce - żonie patrona Memoriału, symboliczne statuetki oraz upominki.

zdjęcie

W ostatnim czasie, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia z terenu Powiatu Niżańskiego, uczestniczyły w Biesiadzie lasowiackiej, zorganizowanej w ramach realizacji zadania „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem produktów lokalnych” przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec we współpracy z Powiatem Niżańskim. Jest to jedna z pięciu inicjatyw mająca na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez wykorzystanie produktów lokalnych.   

Biesiadę, swoim występem uświetniła Niżańska Kapela Ludowa, która już ponad 40 lat popularyzuje i kultywuje tradycje ludowe w naszym regionie. Po występie Kapeli, Starosta Niżański Robert Bednarz powitał zaproszonych gości, wyraził swoją wdzięczność za tak liczną obecność oraz zachęcił do wspólnego biesiadowania.

Grafika

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, 21 września br., odbyło się podsumowanie konkursu, zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz Powiat Niżański, w którym uczestnicy rywalizowali w wykonaniu makiety galaru i tratwy.

Celem Konkursu było zachowanie od zapomnienia „ginących zawodów”, jakimi są szkutnictwo i flisactwo, na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” tj. Powiat Niżański, ich kultywowanie, zaszczepienie wśród młodzieży pasji do kontynuowania i wykonywania ww. zawodów oraz promocja tożsamości kulturowej obszaru LGD – Powiatu Niżańskiego.

Grafika

Czas nauki zdalnej i wakacje to okres, w którym udało się przeprowadzić w szkołach i placówkach Powiatu Niżańskiego szereg częściowych remontów oraz inwestycje, których łączny koszt to ponad 1,4 mln zł.

I tak w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku za kwotę 27.338,28 zł przeprowadzono remont sali fizycznej, polegający na wymianie kanalizacji, malowaniu oraz doprowadzeniu ciepłej wody użytkowej. Ponadto przeprowadzono remont instalacji sanitarnej, elektrycznej i kanalizacyjnej oraz dokonano drobnych napraw i konserwacji wyposażenia.

Podkategorie