W ostatniej dekadzie sierpnia br., w Zespole dworsko-parkowym w Bielinach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz podpisał umowę m. in. na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z przebudową drogi gminnej ul. Św. Wojciecha w miejscowości Bieliny”.

W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Infrastruktury Rafał Weber, Wicestarosta Niżański Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak.

W dniu 25 sierpnia 2023 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, zostały zawarte umowy, pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Niżańskim, w sprawie udzielenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację dwóch ważnych dla Powiatu Niżańskiego zadań, tj. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny” w kwocie 1 399 798 zł oraz „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy” w kwocie 471 257 zł.

W ostatnią niedzielę sierpnia br. w Soninie w Gminie Łańcut, w Powiecie Łańcuckim, odbyły się LX Dożynki Archidiecezji Przemyskiej i XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego, które Patronatem Honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza Św. dziękczynna, odprawiona w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal.

zdjęcie

W ostatnich dniach sierpnia 2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, kolejni nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, złożyli przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem i Wicestarostą Adamem Machem, ślubowanie oraz odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

zdjęcie

Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023 już za nami. Jest to więc odpowiedni czas, aby złożyć podziękowania tym wszystkim, dzięki którym mogliśmy w tak uroczysty sposób świętować ten dzień.

W pierwszej kolejności pragnę podziękować Panu Markowi Stępakowi Wójtowi Gminy i Jeżowe za podjęcie się trudu współorganizacji Dożynek Powiatowych.

Podkategorie