Grafika

Dnia 2 marca 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestera Daśko. Po otwarciu obrad Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2022; z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego za 2022 r.; z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2022 roku; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 rok; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2022 roku, a także informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2022 roku.

Uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zmierzy się 31 marca 2023 roku w półfinale Konkursu Naukowego E(x)plory, podczas Festiwalu Młodych Naukowców w Łodzi.

Festiwal E(x)plory jest przepustką do najbardziej prestiżowych wydarzeń naukowych dla młodzieży na całym świecie. Po eliminacjach 31 stycznia 2023 roku w Warszawie, uczeń RCEZ w Nisku Jakub Bis, dla którego nauka jest pasją i który swoją wiedzę oraz pomysły potrafi przekuć w innowacyjne projekty badawcze, dostał się do kolejnego etapu konkursu. Jakub powalczy o finał z rówieśnikami z Krakowa, Katowic, Kielc, Łodzi, Rzeszowa, Tarnowa, Ostrowa Wielkopolskiego, Połańca, Bielska Białej, Dębicy, Mielca i Gliwic.

Młody mieszkaniec Niska Szymon Hara, odebrał odznakę z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzeja Babca i Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart za uratowanie życia swojej mamie, która w wyniku reakcji alergicznej po zażyciu antybiotyku straciła przytomność. Młodzieniec udzielił poszkodowanej pierwszej pomocy i poinformował służby ratownicze. Ponadto po przetransportowaniu kobiety do szpitala zaopiekował się przerażonym młodszym rodzeństwem.

Odznaka „Iuvenis Forti” ustanowiona została przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i przyznawana jest młodym ludziom, za godną do naśladowania postawę, którzy swoimi działaniami przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się jednocześnie posiadaną wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.

Grafika

W dniu 28 lutego 2023 r. został odebrany i oddany do użytku chodnik przy drodze powiatowej w Jarocinie, zrealizowany w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1037R w miejscowości Jarocin”.

Roboty zostały wykonane na przełomie roku 2022/2023 r. Wykonawcą inwestycji była Firma MG Infrastruktura Marian Wołczyk z Rzeszowa.

Grafika

1 Marca w całym kraju obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia. Żołnierze Wyklęci walczyli w obronie niepodległego Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia oraz urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego.

Podkategorie