Wraz z końcem roku 2023 OSP w Rudniku nad Sanem zakończyło projekt „Organizacja Halowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych Powiatu Niżańskiego dla drużyn MDP z terenu Powiatu Niżańskiego oraz badania lekarskie i psychotechniczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych". W ramach zadania, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, zorganizowane zostały halowe mistrzostwa w sporcie pożarniczym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Niżańskiego, których organizatorem była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudnika nad Sanem. Powiat Niżański na realizację tego wydarzenia przyznał kwotę dotacji w wysokości 10 000 zł, przy czym OSP Rudnik nad Sanem włożyło swój wkład osobowy w kwocie 500 zł. W zawodach tych brało udział 100 dzieci z 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniach od 1 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

Dnia 16 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marty Ciosmak i Kierownika WTZ w Rudniku nad Sanem Ks. Tomasza Szostka, podpisane zostały dwie umowy na 2024 rok, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentowanym przez Dyrektora Ks. Bogusława Pituchę.

Przedmiotem umów jest: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na które to zadanie Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 370 000 zł i realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na kwotę 4 077 zł, pochodzących z dotacji Wojewody Podkarpackiego.

Na wniosek Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Powiatowa Rada Rynku Pracy w Nisku, w dniu 18 stycznia 2024 r. zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na 2024 r. przyznanych Staroście Niżańskiemu na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Członkowie PRRP w Nisku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną propozycję podziału przyznanych środków FP.

Kwota środków Funduszu Pracy ustalona dla Starosty Powiatu Niżańskiego na rok 2024 wynosi blisko 11 mln zł na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz 0,9 mln zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań.

Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, od 2018 roku udziela pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Również w tym roku będą wspierane inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, które będą realizowały działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków na zasadach refundacji.