zdjęcie

W dniu 19 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil podpisał umowy na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku””.

zdjęcie

W dniu 13 maja 2023 r. w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla najaktywniejszych uczestników Projektu „Aktywność 22/23”. Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” uhonorowało harcerzy i harcerki, którzy licznie przyczynili się do realizacji projektu.

15 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki rowerowo-pieszej o długości 6,6 km, powstałej wzdłuż drogi powiatowej nr 1062R, która łączy Ulanów, Bieliniec, Wólkę Bielińską z Bielinami, .

W uroczystości tej udział wzięli: m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga. Ze strony Gminy i Miasta Ulanów, w uroczystości udział wziął m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego – Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel.

zdjęcie

10 maja 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku odbył się ostatni etap 
I Powiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego.

Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu szesnastu zadań (8 z matematyki i 8 z fizyki) o różnym stopniu trudności. 

zdjęcie

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Podkategorie