Grafika

Powiat Niżański, realizując wnioski dyrektorów szkół, złożył wniosek do Wojewody Podkarpackiego o udzielenie wsparcia w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
W 2023 wsparcie finansowe na realizację Programu otrzymały wszystkie szkoły, które o to wnioskowały, tj.:
- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku – 12 000 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Jeżowem – 3 000 zł,
- Technikum w Rudniku nad Sanem – 4 000 zł.

Grafika

W dniu 4 maja 2023 roku rozpoczęły się egzaminy maturalne. W szkołach prowadzonych przez Powiat Niżański przystąpiło do nich 304 uczniów, w tym w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku – 114, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 120, w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica – 42 i w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – 28.

Grafika

Pod koniec kwietnia br. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze odbył się XVI Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy, w którym wzięło udział 32 uczniów z klas V i VI szkół z terenu Powiatu Niżańskiego.

Grafika

W środę, 3 maja br. odbyły się uroczyste obchody związane z 232. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Sanktuarium pw. Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

plakat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Podkategorie