zdjęcie

Dnia 4 sierpnia 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyła się nadzwyczajna LX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023.

1 sierpnia br. w Nisku i w pozostałych Gminach Powiatu Niżańskiego obchodzono 79. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.

W Nisku, na Placu Wolności, obok Pomnika Wdzięczności, odbyły się uroczyste obchody tego ważnego w historii Polski wydarzenia. O godz. 17.00, w ówczesną godzinę „W”, wybrzmiały syreny alarmowe, podniesiono również flagę Rzeczpospolitej Polskiej na maszt, a następnie uczestnicy uroczystości złożyli pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki i znicze.

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu w dniu 8 sierpnia br. uzupełniającego naboru wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy.

Szczegóły pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/21567790-komunikat-uzupelniajacy-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-

 

 

zdjęcie

31 lipca 2023 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem”.   

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów z Rzeszowa Dariusz Kosiorowski – wykonawca inwestycji. Tego samego dnia przekazano również plac budowy. 

Inwestycja opiewa na kwotę 4 678 425,97 zł, gdzie 50% to środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury.

grafika

W dniu 31 lipca 2023 r. Zarząd Powiatu Niżańskiego przyjął uchwałę „w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”, dającą dodatkową możliwość ubiegania się podmiotom z terenu Powiatu Niżańskiego o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie naszego Powiatu.

Podkategorie