Szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, tj. Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem im. gen. Władysława Sikorskiego, Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Nisku oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku mogą pochwalić się nowoczesnymi klasopracowniami, na które z niecierpliwością czekali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

W dniu18 października br., nastąpiło wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Nisku, przy ulicy Jana Marii Gisgesa 1. W uroczystościach na terenie budowy siedziby Sądu i Prokuratury Rejonowej w Nisku udział wzięli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych oraz zaproszeni goście.

grafika

logo

30 września 2021 roku podpisane zostały 2 umowy dot. realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Ze strony Powiatu Niżańskiego stosowne podpisy złożyli: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Ze strony PFRON umowę podpisali: Maciej Szymański – Pełnomocnik PFRON, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie i Agnieszka Ulak – Pełnomocnik PFRON.

W środę, 13 października br., w Ulanowie, odbył się odbiór zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie”, którego wykonawcą była firma F.H.U. A.S BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej.

W odbiorze udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem Jacek Cieśla, Właściciel firmy wykonawczej Andrzej Słomiany, Inspektor Nadzoru Stanisław Siek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Katarzyna Piskorowska.

W Niżańskim Centrum Kultury, dnia 13 października br., odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do budynku NCK przybyli zaproszeni goście, dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość byłą okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności dla Grona Pedagogicznego, pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto, wydarzenie połączone było z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, Nagród Starosty nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz Nagród Dyrektorów nauczycielom swoich szkół.

Podkategorie