Każdego roku władze samorządowe Powiatu Niżańskiego powierzają nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, Nadleśnictwom Rudnik, Kolbuszowa i Janów Lubelski. W związku z tym, w dniu 20 lutego 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, zostały podpisane porozumienia z ww. Nadleśnictwami, wg których Starosta Niżański Robert Bednarz powierzył Nadleśniczym tych Nadleśnictw prowadzenie w roku 2023 zadań i kompetencji Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W spotkaniu, które było również okazją do omówienia spraw bieżących, uczestniczyli: Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik Andrzej Tofilski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa Bartłomiej Peret, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Nisku Krzysztof Zalewski oraz Główny specjalista w Wydziale OLR Tomasz Czekierda.

Powiat Niżański, po raz szósty z rzędu, zajmując 5 miejsce, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu, to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku.

W czwartek 16 lutego br. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena w Jasionce miała miejsce oficjalna konferencja inaugurująca nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, podczas której nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej program warty ponad 2,2 mld euro.

Udział w uroczystej inauguracji wzięli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Cinzia Masina - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej - Magdalena Horodyska i Eliza Przetak, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin z powiatu niżańskiego.

Grafika

8 lutego br. został przekazany plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo Budowlany KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego powierzono Firmie Budowlanej Wiesław Małek z Rudnika nad Sanem.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Inspektorzy nadzoru: Kazimiera Bukowska, Wiesław Małek i Jarosław Lipiarz, Wykonawca inwestycji: Tomasz Koc i Kazimierz Koc oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Jadwiga Maluga i Główny Specjalista w Wydziale GM Beata Zaręba.

zdjęcie

W sobotnie przedpołudnie 11 lutego br. na Placu Apelowym Garnizonu Nisko odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którą złożyło ponad stu ochotników. Każdy z nich ukończył poprzedzające przysięgę szkolenie podstawowe.

Na zaproszenie Dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk. Adama Bieńka w uroczystości udział wzięli m. in.: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska oraz Starosta Niżański Robert Bednarz.