Grafika

Dożynki Województwa Podkarpackiego – święto plonów, dnia 29 sierpnia br., zorganizowano już po raz XXI, a po raz piewszy w  Powiecie Niżańskim,  w Mieście Ulanów. Rolnicy, władze regionu, zaproszeni goście oraz uczestnicy, wspólnie z radością świętowali oraz dziękowali za tegoroczne zbiory.

Pomimo kapryśnej pogody Dożynki obfitowały w występy, koncerty oraz inne atrakcje. Dożynki to święto lokalnej społeczności, wspólnego biesiadowania, wspaniałych wieńców dożynkowych, dumy z plonów, ale też czas modlitwy. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą dziękczynną, odprawioną na stadionie ulanowskiego „Retmana”, pod przewodnictwem biskupa Edwarda Frankowskiego. Na uroczystość przybyły delegacje z różnych gmin i powiatów województwa podkarpackiego wraz z barwnymi wieńcami dożynkowymi. 

Grafika

W dniu 30 sierpnia br., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, podpisano umowę na realizację zadania pn. „Wykonanie windy osobowej elektrycznej z szybem samonośnym panoramicznym dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy budynku użyteczności publicznej w Nisku przy ul. Paderewskiego 4”.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i współwłaściciel firmy Antoni Kęsy. Przy podpisaniu umowy obecna była również Pani Dorota Rabińska, Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nisku, przy której powstanie winda, oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna z Tomaszowa Mazowieckiego.

grafika

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 2 września br. na terenie powiatu niżańskiego, a w szczególności w obrębie Zalewu na Podwolinie (na ul. Dąbrowskiego), odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne.

Tematem ćwiczenia będzie „Współdziałanie w realizacji zadań obronnych, sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie realizacji procedur, kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych – pk SAN 2021”. Epizod praktyczny rozegrany zostanie w godzinach 11:00 – 16:00 z udziałem jednostek Straż Pożarnej, Wojska Polskiego oraz Policji.

W związku z tym ulica Dąbrowskiego na wysokości Zalewu na Podwolinie, od strony wieży widokowej, zostanie zablokowana na czas ćwiczeń.

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Grafika

Dobiegła końca I edycja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”, obejmująca rok szkolny 2020 – 2021, finansowana ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  (PFRON), a realizowana przez Powiat Niżański we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem. 

Program skierowany był do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które w ostatnich kilku latach ukończyły etap edukacyjny w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (ORW) oraz Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (SPdP). Celem pilotażu było „zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności
i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej”.

Grafika

W Nisku, 27 sierpnia br., do użytku kierowców oddano nowo wybudowany łącznik centrum Niska z obwodnicą Stalowa Wolej i Niska. Składająca się z jedenastu etapów inwestycja skomunikowała miasto z obwodnicą, zapewniając korzyści zarówno lokalnym kierowcom, jak i międzynarodowym podróżnym.

W uroczystym otwarciu drogi i symbolicznych przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in.: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku Marcin Folta, Burmistrzowie Niska poprzedniej kadencji; Julian Ozimek i Teresa Sułkowska, ks. Proboszcz Ryszard Zbyrad, Dyrektor Techniczny Strabag Oddział Rzeszów Marcin Łukaszek, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego w UGiM Nisko Stanisława Szymonik, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Łukasz Kędra, a także przedstawiciele firmy Strabag, radni Rady Miejskiej w Nisku  oraz przedstawiciele Mieszkańców.

Podkategorie