Grafika

11 marca br. odbył się Powiatowy Turniej Drużyn Oldboys w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Niżańskiego. Wydarzenie miało miejsce w hali Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Turniej miał na celu popularyzację gry w piłkę nożną, aktywnie spędzanie czasu wolnego oraz integrację drużyn Oldboys z Powiatu Niżańskiego i z zaprzyjaźnionych powiatów.

Zmagania zawodników zostały rozpoczęte wystąpieniem Wicestarosty Powiatu Niżańskiego Adama Macha, który podziękował wszystkim za przybycie i poprosił uczestników Turnieju o rywalizację w duchu fair play.

Grafika

10 marca 2023 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, odbyło się ostatnie w obecnej czteroletniej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego miało miejsce uroczyste pożegnanie członków dotychczasowej Rady, działającej w latach 2019-2023.

Podczas zamykającego kadencję posiedzenia PRRP Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył członkom Rady listy z podziękowaniami za owocną współpracę, cenne wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy oraz przekazał drobne upominki, promujące Powiat Niżański.

Grafika

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

 Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Grafika

Dnia 13 marca 2023 r. w Auli przy LO w Nisku, została podpisana umowa na realizację przez Powiat Niżański zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1049R DK19 – Szyperki – Jarocin na odcinku DK19 – Huta Deręgowska i Huta Deręgowska - Szyperki” z Wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisał Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. W imieniu Firmy STRABAG umowę podpisał Dyrektor Techniczny Maciej Łukaszek.

Wszyscy jesteśmy konsumentami i mamy prawa, z których powinniśmy umieć korzystać. Niemal każdego dnia każdy z nas zawiera umowy ze sprzedawcą lub usługodawcą i bardzo często wiążą się z tym problemy, i to zarówno w trakcie zawierania umów, jak i w czasie ich wykonywania. Znając swoje prawa i będąc rozważnym, możemy uniknąć wielu problemów, w tym także nieuczciwych praktyk ze strony przedsiębiorców.

W sytuacji, gdy sami nie możemy rozwiązać problemu ze sprzedawcą czy usługodawcą, szczególnie w bardziej złożonych sprawach, możemy skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych instytucji.

Podkategorie