Szanowni Państwo!

Dyrektorzy, Nauczyciele,

Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Niżańskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom oraz pracownikom oświaty serdeczne podziękowania za Wasz wychowawczy
i dydaktyczny trud. Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów i postaw.

To dzięki entuzjazmowi i pasji, jaki wkładacie Państwo w proces nauczania, nasze placówki oświatowe są na wysokim poziomie. Dziękuję za Waszą wrażliwość i cierpliwość w procesie kształtowania kolejnych pokoleń oraz życzę, aby wykonywanie tego pięknego zawodu, poświęcenie i zaangażowanie było źródłem dumy i radości.

W tym szczególnym dniu, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom Szkół i Placówek Oświatowych, składam najlepsze życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.          

 

Starosta Niżański

 Robert Bednarz

           

zdjęcie

Od 11 października br., kierowcy mogą korzystać z nowo otwartego odcinka drogi ekspresowej S19 Lasy Janowskie – Zdziary. To kolejny oddany do użytku fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Liczący blisko 9,5 kilometra fragment zastąpi obecny odcinek Drogi Krajowej nr 19, wyprowadzając tym samym uciążliwy ruch tranzytowy, którego dużą część stanowią samochody ciężarowe.

W uroczystym otwarciu odcinka, w pobliżu MOP Bukowa na terenie gminy Jarocin w powiecie niżańskim, niedaleko granicy województw podkarpackiego i lubelskiego, uczestniczyli: Minister Nauki i Edukacji Przemysław Czarnek, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz parlamentarzyści, przedstawiciele firm i instytucji zaangażowanych w inwestycję, a także przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, w tym m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski.

zdjęcie

Okrągły Jubileusz 10 – lecia pobytu na Ziemi Niżańskiej obchodził 10 września br. 3. Niżański Batalion Inżynieryjny w Nisku. Uroczystości odbyły się na Placu Apelowym Garnizonu Nisko, gdzie obchody rozpoczęto Mszą Świętą w kaplicy garnizonowej, skąd następnie przybyli goście i uczestnicy udali się na teren kompleksu koszarowego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości, okolicznościowe przemówienia oraz apel.

Na początku października br., na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem, odbył się XXVIII Lekkoatletyczny Memoriał Bronisława Gancarza. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, zaś organizatorem był MOSIR oraz UKS „Orlik” w Rudniku nad Sanem.

Tuż przed rozpoczęciem tegorocznego Memoriału, młodzi sportowcy udali się na  cmentarz komunalny, aby złożyć kwiaty na grobie zmarłego w 1960 roku lekkoatlety. Bronisław Gancarz był maratończykiem, w 1936 roku uczestniczył w olimpiadzie w Berlinie. Był także trzykrotnym mistrzem Polski. Później został nauczycielem wychowania fizycznego.

Grafika

Tworzenie map potrzeb zdrowotnych dla Województwa Podkarpackiego oraz współdziałanie z Wojewodą przy ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej to główne zadania Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych Województwa Podkarpackiego.

Wojewódzką Radę do Spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa podkarpackiego powołała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Zarządzeniem z dnia 30 września br.

W skład Rady wchodzą konsultanci wojewódzcy oraz ośmiu członków wyróżniających się wiedzą w zakresie zdrowia publicznego powołanych przez Wojewodę. Jedną z ośmiu osób jest Starosta Niżański Robert Bednarz, wybrany i wskazany do prac w w/w Radzie przez Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Podkategorie