Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie po raz kolejny było organizatorem konkursu fotograficznego pn. „Latające Cuda Natury 2023”. Prace na konkurs można było nadsyłać do 16 sierpnia 2023 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 września 2023 r.

Patronowali mu: Starosta Niżański Robert Bednarz, Związek Fotografów Przyrody Okręgu Roztoczańsko – Podkarpackiego, Koło Fotograficzne KADR oraz Wójt Gminy Jarocin.

Celem programowym konkursu jest utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania, upowszechnianie i popularyzacja fotografii oraz rozwijanie i kształtowanie przyjaznych postaw proekologicznych.

W dniu 8 września 2023 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pomiędzy samorządami z terenu województwa podkarpackiego a Zarządem Województwa Podkarpackiego, zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

W ramach pozyskanych środków Powiat Niżański zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1075R DW 863 - Koziarnia – Tarnogóra”. Umowę na dofinansowanie tego zadania, z ramienia Zarządu Województwa Podkarpackiego podpisali Wicemarszałkowie Województwa Podkarpackiego: Ewa Draus i Piotr Pilch oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk.

9 września 2023 r. na terenie Powiatu Niżańskiego odbyła się akcja społeczna Narodowego Czytania. Mając na uwadze doniosłość tego wydarzenia w akcję tą włączyli się również samorządowcy z Powiatu i Gmin Powiatu Niżańskiego. W tym roku, jako tekst na tegoroczną, dwunastą edycję Narodowego Czytania, wybrano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Organizatorami Narodowego Czytania dla mieszkańców Niska byli Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku i Niżańskie Centrum Kultury „Sokół”, a uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Nisku. Patronat Honorowy nad akcją Narodowego Czytania 2023 sprawowała Para Prezydencka.

10 września br. roku odbyła się coroczna impreza Krzeszowskie Powidlaki, organizowana tradycyjnie na terenie Placu Targowego w Krzeszowie, pod patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego i Ewy Leniart i Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Była to już XXVI edycja tego wielkiego śliwkowego święta. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej i okolicznej społeczności, wydarzenie obfitowało w występy, koncerty i inne atrakcje, a jego głównym celem była promocja produktów lokalnych oraz kultywowanie wielowiekowej tradycji smażenia powideł, według starej receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

PODZIĘKOWANIE

Starosta Niżański Robert Bednarz

składa serdeczne podziękowania wszystkim

SPONSOROM

 za pomoc w organizacji

Dożynek Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023

W niedzielę 20 sierpnia 2023 r. w Jeżowem, w czasie „Dożynek Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023”, mieliśmy okazję podziękować wszystkim rolnikom oraz tym, których aktywność zawodowa bądź pasja z rolnictwem jest ściśle związana.

Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności, tegoroczne Święto Plonów stało się wyjątkowe. Było ono nie tylko prezentacją dorobku kulturalnego, rękodzieła artystycznego i kuchni regionalnej, ale również szansą na promocję Powiatu Niżańskiego.

Niezwykle cieszę się, że są wśród nas ludzie, którzy pomagają kultywować lokalną tradycję i wspierają nasze działania.

Za otrzymane wsparcie serdecznie dziękuję! Jednocześnie przesyłam życzenia dużo szczęścia i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

 

Z wyrazami szacunku

Starosta Niżański

Robert Bednarz

 

 

 

Podkategorie