grafika

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w dniach od 28 lutego 2024 r. (środa) do dnia 6 marca 2024 r. (środa) zostaje zamknięty ruch na drodze powiatowej nr 1075R na odcinku Koziarnia (od przepustu w km 1+ 500) – do granicy gminy Krzeszów w kierunku miejscowości Tarnogóra, w związku z planowanymi robotami związanymi z układaniem masy asfaltowej na ww. odcinku drogi.

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku uruchomiono od dnia  26 lutego 2024 roku nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 r. życia.

Nabór będzie otwarty do wyczerpania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Nisku, ul. Sandomierska 6a - pok. 16 lub telefonicznie pod numerem 15 8412 03 13 w. 16.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy  w Nisku:

https://nisko.praca.gov.pl/-/4096768-dofinansowanie-wynagrodzen-osob-po-50-roku-zycia

Wnioski należy składać w wersji papierowej w siedzibie PUP w Nisku, ul. Sandomierska 6a (sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko.

20 lutego 2024 r. po raz kolejny spotkali się uczestnicy konferencji warsztatowych w zakresie: BUDOWANIE PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE NIŻAŃSKIM. IV Konferencja poświęcona była tematowi „Tworzenie projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy opartych na diagnozie lokalnej i międzysektorowej powiatu niżańskiego”.

Starsi mieszkańcy Gminy i Miasta Ulanów, a także Seniorzy z sąsiednich gmin i powiatów, pokazali swoje artystyczne zdolności podczas Koncertu „Seniorzy dla Seniorów i nie tylko”. Koncert, który odbył się w sali widowiskowej GCK w Ulanowie, był doskonałą okazją dla Seniorów do towarzyskiego spotkania w szerokim gronie i wspólnej zabawy. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Ulanowie.

grafika

 

Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030” poprzez składanie uwag i opinii.