Niżańska młodzież z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, już  po raz drugi zorganizowała w swojej placówce International Talent Show, na którym uczniowie zaprezentowali swoje talenty. Rozpoczęcie wydarzenia zaszczycił pokaz Reprezentacji Sekcji Mażoretek z NCK Sokół, której udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 2 000 zł na udział w Mistrzostwach Mażoretek Polski regionu południowo-wschodniego. Czek na tę kwotę wręczył osobiście Dyrektor Wacław Piędel, składając zespołowi serdeczne życzenia sukcesów. Środki na ten cel pochodzą z Charytatywnej Aukcji Bombek, która odbyła się w RCEZ w grudniu. Ta inicjatywa to dowód na to, jak ważne jest wsparcie lokalnych talentów i promowanie kultury poprzez różnorodne formy sztuki.

grafika

Poprzedzające egzamin maturalny wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Bal Studniówkowy, to ostatnia zabawa przed maturą, symbolizująca przechodzenie z młodzieńczej beztroski w pełną odpowiedzialności dorosłość. Maturzystom niżańskich szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, po tegorocznych studniówkach zostały już tylko wspomnienia i wspaniałe zdjęcia.

Jako pierwsi, 13 stycznia 2024 r. w Centrum Bankietowym „Perła” w Leżajsku, poloneza zatańczyli uczniowie czterech klas niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Uroczystość oficjalnie otworzył dyrektor LO Jerzy Stelmach. Następnie, zgodnie z tradycją, maturzyści zatańczyli poloneza, który rozpoczął wspaniałą zabawę. W balu uczestniczyli m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz nauczyciele i wychowawcy wraz z przewodnicząca Komitetu Studniówkowego Panią Anną Szyszka.

13 lutego 2024 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji przebudowywanej drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem.

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem”, którego wartość wyniosła 4 678 425,97 zł Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 2 339 212,97 zł oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 600 tys. zł. W kosztach zadania partycypowała Gmina i Miasto Nisko przekazując na jego realizację kwotę 300 tys. zł. Pozostała kwota 1 439 213 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Dnia 8 lutego 2024 r. w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2023; informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2023 roku oraz sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2023 roku.