zdjęcie

Końcem czerwca, w Gminie Ulanów miało miejsce wydarzenie dla miłośników motosportu i nie tylko.  Organizatorem imprezy „Rajd FLISAK” był Automobilklub Stalowa Wola. Jest to Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Motorowego w Super Sprincie. W tym roku start i meta zlokalizowane były w miejscowości Dąbrówka – Wólka Tanewska.

grafika

W dniach od 3 do 19 lipca 2023 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów z powodu nieobecności nie udziela porad i informacji.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną Konsumenci mogą uzyskać pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz (22) 290 89 16 prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00 (opłata wg taryfy operatora).

zdjęcie

loga Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

W Powiecie Niżańskim powstanie jedna z 20 ekopracownii dotyczących odnawialnych źródeł energii, które dofinansowywane są w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.logo ekopracownia

artykuł - treść dostępna w pdf w rozwinięciu artykułu

Informujemy, że w tygodniku „Sztafeta” nr 26 z dnia 29 czerwca 2023 r. ukazał się artykuł podsumowujący realizowane przez Powiat Niżański zadania inwestycyjne w 2022 roku.

Zachęcamy do lektury.

Treść dostępna w formacie pdf w rozwinięciu artykułu.

Dnia 28 czerwca 2023 r. odbyła się w trybie zdalnym nadzwyczajna LIX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” zgłaszanego do wyboru przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w trybie niekonkurencyjnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, który jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłową realizację i rozliczenie projektu.

Podkategorie