Grafika

Wiele organizacji pozarządowych, sięgając po zewnętrzne środki na realizację działań pozwalających na realizację celów statutowych, boryka się z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego. Dla wielu organizacji jest to poważny problem, gdyż nie posiadają własnych zasobów finansowych, poza niewielkimi środkami pochodzącymi ze składek członkowskich. Takich problemów nie mają organizacje z terenu Powiatu Niżańskiego, które realizują działania skierowanie do społeczności naszego powiatu lub o znaczeniu powiatowym.

W środę, 25 stycznia 2023 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz pożegnał, odchodzącą na emeryturę, Panią Barbarę Groch – Głównego Specjalistę w Wydziale Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, wieloletniego zasłużonego pracownika Starostwa Powiatowego w Nisku. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko i Naczelnik Wydziału OLR Krzysztof Zalewski.

Podczas spotkania Starosta Robert Bednarz, wręczając bukiet kwiatów, podziękował Pani Barbarze za wieloletnią, sumienną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu wraz z Nadleśnictwem Gościeradów oraz Kołami Łowieckimi .Nadwiślańskie" w Radomyślu nad Sanem i „Tur" w Zaklikowie, w dniu 22 stycznia 2023 roku, w dawnej osadzie Brzóza na terenie Nadleśnictwa Gościeradów i Gminy Radomyśl nad Sanem w powiecie stalowowolskim, zainaugurowali obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Wydarzenie połączone zostało z poświęceniem kapliczki św. Huberta, odsłonięciem tablicy ku czci leśnika Walentego Flisa oraz uczczeniem 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Uroczystości rozpoczęła polowa msza św., po której poświęcona została kapliczka z drewnianą figurą św. Huberta oraz tablicą pamiątkową ku czci leśnika Walentego Flisa.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście i przedstawiciele nadleśnictw i kół łowieckich. Powiat Niżański reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, który złożył wieniec przy kapliczce, zlokalizowanej nieopodal przebiegającej granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego, którą przekraczali okoliczni powstańcy.

W dniu 20 stycznia br. podczas konferencji zorganizowanej przez Dyrektora SPZZOZ w Nisku połączonej z odbiorem zakupionego sprzętu i aparatury medycznej oraz podsumowaniem zrealizowanych w 2022 r. zadań inwestycyjnych, dokonany został oficjalny odbiór zrealizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. Etap II – Część I (stan surowy zamknięty)”.

Koszt II etapu – część I zamknął się kwotą 1 156 701,53 zł, w tym środki Powiatu to kwota 1 141 780,08 zł i środki własne SPZZOZ 14 921,45 zł.

W ramach II etapu wstawiono okna zewnętrzne PCV i aluminiowe, drzwi aluminiowe zewnętrzne, wykonano instalację odgromową, ocieplono ściany budynku, wykonano ozdobne głowice systemowe, elewację cienkowarstwową i zamontowano parapety zewnętrzne.

Dnia 27 stycznia, przypada Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.

Tego dnia pracownicy urzędów pracy w całym kraju obchodzą swoje święto, które swoimi korzeniami sięga roku 1919, kiedy to Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten uznawany jest, jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.

Z tej okazji Starosta Niżański Robert Bednarz na ręce Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku Piotra Rutyny, w imieniu własnym i Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego, przesłał list z życzeniami, podziękowaniami i wyrazami uznania dla Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, za realizowanie zadań, dzięki którym obniża się stopa bezrobocia na niżańskim rynku pracy, a przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy, mogą skorzystać z dostępnych dla nich programów, aktywizujących lokalny rynek pracy.

 

Podkategorie