Międzypokoleniowe Stowarzyszenie Rudniczan, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w  kwocie 7 000 zł, zrealizowało zadanie pt. „Lato na sportowo w powiecie niżańskim”. Stowarzyszenie włączyło w zadanie swój wkład własny osobowy w wysokości 3 000 zł.

„Lato na sportowo w powiecie niżańskim” było projektem mającym na celu popularyzację różnych dyscyplin sportowych, umożliwienie spędzania aktywnie wolnego czasu w duchu zdrowej rywalizacji, integrację międzypokoleniową oraz niwelowanie skutków długotrwałej pandemii.

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy na odcinku Gózd - Huta Krzeszowska”, Wykonawca robót – PBI Infrastruktura S.A. wprowadza tymczasową organizację ruchu na odcinku w km 18+100 – 18+700, tj. miejscowość Gózd – Huta Krzeszowska.

W związku z robotami drogowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni na drodze powiatowej nr 1048R, droga zostanie całkowite zamknięta:

  • w dniu 15.11.2023 r.  (środa) – od godz. 7.00 do godz. 19.00
  • w dniu 16.11.2023 r. (czwartek) – od godz. 6.00 do godz. 18.00
  • w dniu 17.11.2023 r. (piątek) – od godz. 7.00 do godz. 19.00

W dniu 8 listopada 2023 roku w sali narad Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Starosta Niżański – Robert Bednarz zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Nisku.

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku podinspektor Jarosław Zych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nisku Jarosław Urbanowicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciel Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stalowej Woli, Wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu niżańskiego oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC w Starostwie Powiatowym w Nisku Michał Piędel.

Wojskowe Koło Łowieckie nr 186 „Sygnał” w Nisku świętowało Jubileusz 70 - lecia swojej działalności. Jubileuszowe obchody rozpoczęła myśliwska Msza Św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rudzie. Po nabożeństwie uczestnicy tego pięknego wydarzenia zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie wyruszyli w orszaku do Zajazdu „Nad Łęgiem”, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, oprócz Wojskowego Koła Łowieckiego nr 186 „Sygnał” w obchodach uczestniczyli przedstawiciele sąsiednich kół łowieckich, powiatowi lekarze weterynarii, przedstawiciele Nadleśnictwa Rozwadów oraz przedstawiciele wojska. Powiat Niżański reprezentował Wicestarosta Adam Mach.

Podkategorie