Grafika

W Starostwie Powiatowym w Nisku, 13 stycznia br., Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, podpisali z przedstawicielem Wykonawcy - Firmy MARBUD Marcinem Walkiewiczem, umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1052R (ul. Tysiąclecia) oraz drogi powiatowej nr 1054R (ul. Kolejowa).

Koszt wykonania dokumentacji to kwota 698 000 zł i w całości zostanie finansowany ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Dnia 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nisku Marty Ciosmak, podpisane zostały trzy umowy na 2023 rok, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i  Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentowanym przez Dyrektora Ks. Bogusława Pituchę.

Przedmiotem umów jest: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na zadanie, na które Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 320 000 zł, realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na kwotę 7 034 zł oraz udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem na kwotę 169 254 zł.

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 16 stycznia 2023 r. otwarto (do odwołania) nabór wniosków w ramach programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm na 2023 rok):

Grafika

Dnia 12 stycznia 2023 r. w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się nadzwyczajna LIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, w odniesieniu do wielu inwestycji oraz programów i projektów z roku poprzedniego, których realizacja będzie kontynuowana w roku bieżącym.

zdjęcie

W czwartym kwartale 2022 roku, w Paryżu, odbyła się gala oficjalnego ogłoszenia wyników Międzynarodowego Konkursu Wynalazków PRIX EIFFEL 2022.

Organizatorami wydarzenia są: Francuska Federacja Wynalazców (FFI), Francuskie Stowarzyszenie Wynalazców „Europe France Inventeurs” (EFI) oraz Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio.

Konkurs odbył się przy międzynarodowym wsparciu Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (WIIPA). Jego misją jest promocja i komercjalizacja innowacji.

Podkategorie