Grafika

Miejsko – Gminny Klub Sportowy Retman Ulanów, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.500 zł, mógł zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Memoriał Przemysława Pikuły”. MGKS Retman włączył w zadanie swój wkład własny w postaci: 1.000 zł – wkładu własnego finansowego oraz 591 zł – wkładu własnego osobowego.

Głównym celem zadania było przeprowadzenie naboru drużyny F1 Żak – rocznik 2013 i 2014. Dzieci uczestniczące w treningach prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera zdobywały niezbędne umiejętności, które niewątpliwie pozytywnie przyczyniły się do poszerzania zainteresowań sportem, a w szczególności piłką nożną. Grupa nie była tak liczna jak było to założone w początkowej fazie projektu, jednakże to wcale nie zmniejszyło ilości zajęć. Dzieci chętnie zdobywały wiedzę, nowe umiejętności, które mogły wykorzystywać w częstych sparingach z drużynami z okolicznych miejscowości. W celach weryfikujących rezultaty, zostały przeprowadzone testy pokazujące postępy ogólnorozwojowe zawodników. Testy udowodniły, że postępy są obiecujące. Grupa pomimo zakończenia zadania jest w dalszym ciągu utrzymywana.

Dzięki operatywności Dyrektora SPZZOZ w Nisku, niżański Szpital w 2022 roku pozyskał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 862 653,04 zł.

Pozwoliły one na zrealizowanie przedsięwzięcia, które przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, tj. zakupu urządzeń i oprogramowania typu FIREWALL – zapora sieciowa, konfiguracja i uruchomienie Odmiejscowej Infrastruktury Backupowej. Łączna wartość zadania to 386 749,24 zł. Kolejnym zrealizowanym zadaniem, sfinansowanym w 100% z otrzymanych środków, był zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania „Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19”. Za kwotę 475 903,80 zł do dyspozycji lekarzy i kadry medycznej oraz pacjentów znalazły się: aparat USG wyposażony w głowicę liniową, myjnia endoskopowa jednokomorowa, aparat do monitorowania i diagnostyki bezdechu, łóżka do intensywnej terapii wyposażone w materac przeciwodleżynowy i myjnia ultradźwiękowa 30 litrowa.

- Warto podkreślić, że wykonanie mnogości zamierzeń, które udało się zrealizować w 2022 roku w Szpitalu w Nisku, to nie tylko nakład finansowy, ale również współpraca pomiędzy podmiotami i przyświecający ich działaniom wspólny cel – życie i zdrowie mieszkańców – mówi Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil.

Starosta Niżański Robert Bednarz, w obecności Wicestarosty Adama Macha, pożegnał, odchodzącego z dniem 31 stycznia 2023 roku na emeryturę, w związku z zakończeniem służby na stanowisku dowódcy 32. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, ppłk Tomasza Janusza.

Ppłk Tomasz Janusz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ukończył również studia II stopnia na kierunku socjologia zarządzania kryzysowego oraz studia podyplomowe z bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodatkowo w czasie swojej służby ciągle podnosił kwalifikacje, biorąc udział w wielu wojskowych kursach doskonalących oraz kwalifikacyjnych.

 

Poprzedzające egzamin maturalny wyjątkowe wydarzenie, jakim jest Bal Studniówkowy, to ostatnia zabawa przed maturą symbolizująca przechodzenie z młodzieńczej beztroski w pełną odpowiedzialności dorosłość. Maturzystom niżańskich szkół – Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, po tegorocznych studniówkach zostały już tylko wspomnienia i wspaniałe zdjęcia.

Jako pierwsi, 7 stycznia br. w Rezydencji Sosnowej w Janowie Lubelskim, poloneza zatańczyli uczniowie czterech klas niżańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Uroczystość oficjalnie otworzył dyrektor LO Jerzy Stelmach. Następnie, zgodnie z tradycją, maturzyści zatańczyli poloneza, który rozpoczął wspaniałą zabawę. W balu uczestniczyli m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

W niedzielę, 22 stycznia 2023 roku, na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie odbyła się XV edycja Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krzeszowskie Kolędowanie” 2023.

Tegoroczna edycja konkursu przyciągnęła do Krzeszowa 40 solistów, którzy zaprezentowali się w czterech kategoriach wiekowych oraz 7 zespołów wokalno-instrumentalnych. Konkurs skierowany był do wykonawców z terenu powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, biłgorajskiego, leżajskiego, rzeszowskiego.

W składzie komisji konkursowej zasiedli doświadczeni muzycy i ludzie kultury, w osobach: Grzegorza Błońskiego – wokalisty, klawiszowca, aranżera, producenta muzycznego; Jacka Dąbka – gitarzysty, basisty, wokalisty, autora tekstów piosenek Grupy Pod Skrzydłami oraz Grzegorza Węglarza – długoletniego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie, aktora teatralnego, właściciela agencji artystycznej WeglaresArt.

Podkategorie