grafika

Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 8 000 zł, zrealizowało zadanie pt. Międzyszkolny Challenge – rodzinne rowerowe wakacje. Stowarzyszenie włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci 1 050 zł – wkład własny osobowy.

Realizacja całej inicjatywy przebiegała w oparciu o wcześniej założone cele, m.in. promowanie jazdy na rowerze, jako aktywności fizycznej oraz atrakcyjnego sposobu spędzania czasu, nawiązanie współpracy pomiędzy 4 szkołami podstawowymi Powiatu Niżańskiego – szkołą w Krzeszowie, w Bielinach, w Hucisku oraz w Krzeszowie Górnym, zachęcenie do zwiedzania i odkrywania atrakcyjnych miejsc, rekomendowanie bezpiecznej jazdy na rowerze oraz poprawa kontaktów międzyludzkich.

Bractwo Flisackie pw. Św. Barbary w Ulanowie, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 5 000 zł, miało możliwość zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Tradycje flisackie Ulanowa w ujęciu filmowym”. Podstawowym celem zadania było ukazanie piękna Powiatu Niżańskiego, jak również zachęcenie do odkrywania jego uroku i historii.

Zadanie realizowano na terenie powiatu niżańskiego w miejscowości Ulanów i Nisko. Działania kierowano do jak najszerszej grupy mieszkańców powiatu niżańskiego, w tym harcerzy z Ulanowa i Niska oraz osób niesłyszących. Wszystkie działania były tłumaczone na język migowy. 

Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów – 14 października, to dzień szczególny dla polskiej oświaty. Z tej okazji w powiecie niżańskim, w jego przededniu, odbyło się Powiatowe Święto Edukacji Narodowej. Była to idealna okazja do przekazania dyrektorom i kadrze pedagogicznej podziękowań oraz gratulacji za pracę i trud włożony w wychowanie młodzieży. Tego dnia pracownikom placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański wręczono wyróżnienia oraz nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Tegoroczna uroczystość odbyła się w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. W wydarzeniu udział wzięli nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie, uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczyste obchody zaszczycili: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Dyrektor LO w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor ZS w Jeżowem Stanisław Haduch, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor SOSW w Rudniku nad Sanem Marta Szczepańska oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku Dorota Rabińska.

W środę, 11 października br., podczas briefingu prasowego zorganizowanego na terenie dworca PKP w Nisku ogłoszono podpisanie przez Polskie Koleje Państwowe S.A. umowy na dokumentację projektową tego historycznego, pochodzącego z końca XIX wieku dworca.

W konferencji prasowej udział wzięli m. in.: Wiceminister Infrastruktury i Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Członek Zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski, Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła oraz Radny Rady Miejskiej w Nisku Józef Sroka.

W dniach od 3 do 10 października br. 52 uczniów z Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem oraz z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, wraz z opiekunami, uczestniczyło w wycieczce do Włoch, zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”.

W ciągu 5 emocjonujących dni, młodzież zwiedziła m.in Rzym, Padwę, Watykan, Wenecję, Florencję oraz Monte Cassino, w których podziwiali włoskie zabytki, muzea, obiekty sakralne oraz monumentalne budowle, m.in. cmentarz wojenny na Monte Cassino, Galeria Uffizi, Schody Hiszpańskie, Uniwersytet Padewski. Uczestnicy wycieczki codziennie poznawali włoską kulturę, regionalne produkty oraz obyczaje mieszkańców.

Podkategorie