Dzięki aktywnej współpracy nauczycieli i zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, przed świętami Bożego Narodzenia, w auli RCEZ w Nisku odbyła się doroczna akcja licytacji bombek choinkowych.

Przedstawiciele klas wzięli udział w licytacji bombek wraz z certyfikatami dołączonymi do nich. Licytacja cieszyła się dużym powodzeniem. Bombki zostały pomalowane poprzez uzdolnionych plastycznie uczniów  szkoły, nauczycieli, wychowawców w internacie oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji. W aukcji wzięli udział m.in. Wicestarosta Pan Adam Mach, który również przekazał na licytację bombkę oraz przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Pan Sylwester Daśko. Również Dyrektor RCEZ Pan Wacław Piędel dopingował młodzież do licytacji oraz wspólnej zabawy podczas występów szkolnego zespołu muzycznego. 

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. Tradycją stały się już przedświąteczne spotkania u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w których uczestniczą naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego. Były one okazją do złożenia wzajemnych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2024 Roku. Podczas spotkań Starosta przekazał na ręce zebranych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników: Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

19 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji remontowanej drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy.

Na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy”, którego wartość wyniosła 935 252,28 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 467 6260 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz. Przedsięwzięcie objęło remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości 1,762 km.

W dniu 19 grudnia 2023 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyło się podsumowanie konkursu zbiórki zużytych baterii
w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego pn. „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu Niżańskiego”. Celem Konkursu było pogłębienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu,
w szczególności dotyczącej konieczności segregacji odpadów. Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 38 placówek oświatowych, a łącznie zebrano 9064 kg zużytych baterii.

Dnia 21 grudnia 2023 r. odbyła się LXV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2024 r. Rada Powiatu Niżańskiego, jednogłośnie 19 głosami „za”, uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023, a także wskazała do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Radną Agnieszkę Niwińską, jako przedstawiciela podmiotu tworzącego.