Grafika

W dniu 23 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowane do Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w uroczystościach centralnych zorganizowanych w Warszawie, przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej, z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wziął  udział – reprezentując Powiat Niżański, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko. Uroczystość zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP.

zdjęcie

Samorządy gminne i samorząd powiatowy od lat chętnie okazują pomoc Szpitalowi Powiatowemu im. PCK w Nisku, w doposażeniu w wysokiej klasy sprzęt służący do diagnostyki i leczenia mieszkańców naszego Powiatu.

Pomimo trudności i napiętym budżetom, jednostkom samorządów gminnych udało się wygospodarować środki na wsparcie kluczowych zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, jakie udało się zrealizować z pomocą gmin i Powiatu na łączną kwotę 403 205,86 zł, były m.in. tematem zorganizowanej w dniu 20 stycznia br., przez Dyrektora SPZZOZ konferencji.

zdjęcie

W dniu 20 stycznia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nisku. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji podsumowane zostały zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku, w tym odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)”.

W uroczystości zorganizowanej przez dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila uczestniczyli również: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej dr Leszek Tondel i Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga.

Grafika

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem zrealizował zadanie pt.: „Piłka nożna i szachy sposobem na rekreację i wypoczynek”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 10.000 zł. UKS włączył w zadanie swój wkład własny w wysokości: 3.700 zł – wkładu własnego finansowego oraz 2.100 zł – wkładu własnego osobowego i rzeczowego.

Upowszechnianie aktywności ruchowej oraz umysłowej to podstawowe cele, którymi kierował się UKS. Szachy to dość popularna dyscyplina sportowa w Rudniku nad Sanem oraz okolicznych miejscowościach.

konwent

Dnia 20 stycznia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w Konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Andrzej Kołodziej.

Podkategorie