Grafika

 Informujemy, że w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, do dnia 31 marca 2023 r. można składać wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Grafika

Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w wysokości 10.000 zł, Klub Sportowy Sparta Jeżowe mógł zrealizować zadanie pt.: „Organizacja cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży”. Wkład własny Klubu wynosił: 1.000 zł – wkład własny finansowy, 3.008 zł – wkład własny rzeczowy i osobowy.

W ramach zadania zostały przeprowadzone zajęcia treningowe dla dzieci i młodzieży z Powiatu Niżańskiego. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, z krótką przerwą wakacyjną. Dzięki systematycznym treningom dzieci i młodzież zostały zmotywowane do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i atrakcyjny. Organizacja treningów przyczyniła się do poprawy kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia. Głównym celem Klubu było nie tylko szkolenie dzieci i młodzieży w grę w piłkę nożną, ale również upowszechnianie aktywności fizycznej i wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży, która nie może pozwolić sobie na płatne treningi pod okiem profesjonalistów. Aktywność sportowa poprzez treningi i rozgrywane mecze jest również sposobem na zmniejszenie spożycia używek i złych zachowań.

Grafika

W dniu 23 stycznia 2023 roku, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowane do Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w uroczystościach centralnych zorganizowanych w Warszawie, przed Bramą Straceń Cytadeli Warszawskiej, z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, wziął  udział – reprezentując Powiat Niżański, Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko. Uroczystość zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP.

zdjęcie

Samorządy gminne i samorząd powiatowy od lat chętnie okazują pomoc Szpitalowi Powiatowemu im. PCK w Nisku, w doposażeniu w wysokiej klasy sprzęt służący do diagnostyki i leczenia mieszkańców naszego Powiatu.

Pomimo trudności i napiętym budżetom, jednostkom samorządów gminnych udało się wygospodarować środki na wsparcie kluczowych zakupów aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Zakupy sprzętu i aparatury medycznej, jakie udało się zrealizować z pomocą gmin i Powiatu na łączną kwotę 403 205,86 zł, były m.in. tematem zorganizowanej w dniu 20 stycznia br., przez Dyrektora SPZZOZ konferencji.

zdjęcie

W dniu 20 stycznia 2023 r. w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku odbyła się uroczystość przekazania nowego sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nisku. Podczas zorganizowanej z tej okazji konferencji podsumowane zostały zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku, w tym odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)”.

W uroczystości zorganizowanej przez dyrektora SPZZOZ w Nisku Pawła Tofila uczestniczyli również: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zbigniew Kotuła, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej dr Leszek Tondel i Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych Tomasz Maluga.

Podkategorie