6 listopada 2023 roku została podpisana przez Powiat Niżański umowa oraz przekazany został plac budowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Gózd – Huta Krzeszowska”.

Wykonawcą inwestycji jest KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz.

Umowę podpisali Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz przedstawiciel Wykonawcy inwestycji Konsorcjum Firm: Paweł Woźnica – Dyrektor Techniczny. W podpisaniu umowy uczestniczyli Kierownik budowy Tomasz Orzechowski oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Karol Sawicki – uczeń czwartej klasy technikum programista RCEZ w Nisku, uzyskał stypendium w ramach 16 edycji programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego. Ma pomóc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów podkarpackich szkół. Uczeń naszej szkoły otrzyma stypendium w kwocie 4000 zł.

W ramach partnerskich relacji między miastem Gródek na Ukrainie a Powiatem Niżańskim, 20 października 2023 r., Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odwiedziła delegacja z tej zaprzyjaźnionej miejscowości.

Historię RCEZ i perspektywy rozwoju placówki przedstawiła, podczas spotkania, w który uczestniczył reprezentujący Powiat Niżański Wicestarosta Adam Mach Wicedyrektor szkoły – Aleksandra Oleksy. Tematem spotkania były problemy oświaty w Polsce i na Ukrainie. Przybyli goście zwiedzili naszą szkołę, zapoznali się z wyposażeniem pracowni oraz obiektem hali sportowej.

Podkategorie