1 marca 2024 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku został rozegrany pierwszy w historii szkoły Mecz Poetycki. W niezwykle fascynującym konkursie udział wzięły dwie drużyny składające się z wybranych przedstawicieli poszczególnych klas. Mecz poetycki to wyjątkowe wydarzenie, które łączy w sobie elementy rozrywki i wiedzy literackiej, oraz twórczości i połączenia różnego rodzaju talentów. Uczniowie walczyli o przychylność jury w składzie, którego znaleźli się: Pani Dyrektor Aleksandra Oleksy, jako Przewodnicząca Komisji oraz członkowie, nauczyciele przedmiotów: Pani Danuta Pokora oraz Pan Roman Podgórski. Nad pracą Komisji oraz przebiegiem przedsięwzięcia, bezpieczeństwem zawodników oraz publiczności czuwała Pani Paulina Haliniak.

Niżańskie licealistki, Justyna Piędel z klasy 2c oraz Joanna Ciak z klasy 3c, zajęły odpowiednio I i II miejsce w etapie okręgowym (diecezjalnym) XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Tym samym awansowały do etapu ogólnopolskiego imprezy. Opiekunem naukowym uczennic jest Pani Monika Krawiec.

W dniach od 1 lutego 2024 r. do 28 lutego 2024 r. i w dniu 5 marca 2024 r., na terenie powiatu niżańskiego odbyła się kwalifikacja wojskowa.

Dnia 11 marca 2024 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniami: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański w 2023 roku; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023; ze stałych Komisji Rady Powiatu Niżańskiego z działalności za 2023 rok.

grafika

6 marca 2024 r. Powiat Niżański podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Powiat Niżański otrzymał w 2024 roku środki na realizację usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego, w wysokości 116 503 zł, na koszty związane z obsługą Programu 2 330,06 zł – łącznie 118 833,06 zł.