Grafika

W IV kwartale 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem z Liceum Ogólnokształcącego (10 uczniów) i Technikum (30 uczniów) uczestniczyli w wycieczce do Krakowa i okolic, dofinansowanej w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę.  

Pierwszego dnia wycieczki uczniowie odwiedzili liczącą 2391 komór i ponad 245 km chodników Kopalnię Soli w Wieliczce. Następnym punktem wycieczki był przejazd do Krakowa i zwiedzanie z przewodnikiem wzgórza wawelskiego oraz wejście do Katedry Wawelskiej.

Drugiego dnia wyprawy uczestnicy penetrowali obszar dawnego Królewskiego Miasta Podgórze oraz chrześcijańskiego i żydowskiego Kazimierza, uczestnicząc w bardzo ciekawej grze miejskiej. Odwiedzili między innymi obszar krakowskiego getta, Kładkę Bernatka, Rynek Podgórski, Cricotekę, rejon placu Wolnica oraz obszar dawnej dzielnicy żydowskiej. Po zakończeniu gry miejskiej udali się do Opactwa w Tyńcu, najstarszego klasztoru kontynuującego tradycje benedyktyńską w Polsce. Kolejnym punktem wyjazdu był relaks w Parku Wodnym.

zdjęcie szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku pozyskał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty lecznicze, które miały podpisaną umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grafika

Koło Gospodyń Wiejskich Bukowina z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zrealizowało zadanie pt.: „Cud nad Sanem – niżańskie drogi do Niepodległej”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. KGW dysponowało wkładem własnym rzeczowym i osobowym wynoszącym 4.355 zł.

Grafika

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 9.000 zł, mogło zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”. UKS włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci: 250 zł – wkładu finansowego oraz 3.400 wkładu niefinansowego.

Główny cel zadania przedstawiał się następująco. Dzieci uczestniczące w treningach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską zdobywały niezbędne cechy społeczne, takie jak: współpraca z innymi osobami i umiejętności współzawodnictwa.

Dnia 29 grudnia 2022 r. odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko Rada Powiatu Niżańskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2022, w związku z realizacją zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów”; Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów – Rudnik wraz z przebudową mostu na rzece San”; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1037R w miejscowości Jarocin”; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Cholewiana Góra i Nowy Nart”; „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Wólka Tanewska – Dąbrówka”; „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Dąbrówka – Kurzyna Mała”. Zapłata zobowiązań będzie wykonana w 2023 r.

Podkategorie