Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w  kwocie 8 000 zł, zrealizował zadanie pn. „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”. Uczniowski Klub Sportowy włączył w zadanie wkład własny osobowy o wartości 500 zł, wkład własny rzeczowy 3 000 zł oraz inne środki finansowe w wysokości 225 zł.

Zadanie zakładało realizację następujących celów: podniesienie poziomu sportowego zawodników biorących udział w systematycznym szkoleniu, a także we współzawodnictwie, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu oraz stworzenie warunków do osiągania najwyższych wyników sportowych.

Dnia 28 grudnia 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.

Dzięki aktywnej współpracy nauczycieli i zaangażowaniu Samorządu Uczniowskiego z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, przed świętami Bożego Narodzenia, w auli RCEZ w Nisku odbyła się doroczna akcja licytacji bombek choinkowych.

Przedstawiciele klas wzięli udział w licytacji bombek wraz z certyfikatami dołączonymi do nich. Licytacja cieszyła się dużym powodzeniem. Bombki zostały pomalowane poprzez uzdolnionych plastycznie uczniów  szkoły, nauczycieli, wychowawców w internacie oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji. W aukcji wzięli udział m.in. Wicestarosta Pan Adam Mach, który również przekazał na licytację bombkę oraz przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Pan Sylwester Daśko. Również Dyrektor RCEZ Pan Wacław Piędel dopingował młodzież do licytacji oraz wspólnej zabawy podczas występów szkolnego zespołu muzycznego. 

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas wielu spotkań. Tradycją stały się już przedświąteczne spotkania u Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, w których uczestniczą naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego oraz kierownictwo powiatowych służb, inspekcji i straży z powiatu niżańskiego. Były one okazją do złożenia wzajemnych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego 2024 Roku. Podczas spotkań Starosta przekazał na ręce zebranych najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pracowników: Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży.

19 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji remontowanej drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa – Szwedy.

Na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1036R Domostawa - Szwedy”, którego wartość wyniosła 935 252,28 zł, Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 467 6260 zł, pozostała kwota 467 626,28 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Wykonawcą zadania było KONSORCJUM FIRM – Lider: PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Sandomierz. Przedsięwzięcie objęło remont drogi powiatowej Nr 1036R o długości 1,762 km.