zdjęcie

Pod koniec ubiegłego roku w Szpitalu im. PCK w Nisku rozpoczęto szczepienie personelu medycznego szczepionką mRNA COMIRNATY przeciw COVID-19. Obecnie zaszczepiono około 150 pracowników służby zdrowia zapisanych na liście szczepień. Na chwilę obecną na liście zapisało się około 350 pracowników służby zdrowia.

Jako pierwszy zaszczepił się lek. Stanisław Grzybowski, który pełni funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w niżańskiej lecznicy.

Szpital w Nisku będzie informować o kolejności terminów szczepień na bieżąco, a będzie to zależne od terminów dostaw szczepionki.

Do 14 stycznia 2021 roku szpital węzłowy im. PCK w Nisku zbiera zgłoszenia priorytetowej grupy „zero” do szczepień przeciw COVID-19, tj. dane personelu medycznego i niemedycznego od pracowników placówek medycznych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy aptek i hurtowni farmaceutycznych, pracownicy punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zdjęcie: SPZZOZ w Nisku