W środę, 13 października br., w Ulanowie, odbył się odbiór zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie”, którego wykonawcą była firma F.H.U. A.S BRUK Andrzej Słomiany z Woli Zarczyckiej.

W odbiorze udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem Jacek Cieśla, Właściciel firmy wykonawczej Andrzej Słomiany, Inspektor Nadzoru Stanisław Siek, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga oraz Podinspektor w Wydziale Gospodarki Mieniem Powiatu Katarzyna Piskorowska.

W Niżańskim Centrum Kultury, dnia 13 października br., odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Do budynku NCK przybyli zaproszeni goście, dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy niżańskich szkół.

Uroczystość byłą okazją do wyrażenia uznania i wdzięczności dla Grona Pedagogicznego, pracowników szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Niżański. Ponadto, wydarzenie połączone było z wręczeniem stypendiów Starosty Niżańskiego uzdolnionym uczniom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, Nagród Starosty nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz Nagród Dyrektorów nauczycielom swoich szkół.

Grafika

Trwałość projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z końcem realizacji projektu pn: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPL.08.03.00-IP.01-18-013/16 Oś priorytetowa VIII Działanie nr 8.3, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku potwierdza kontynuację do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2020 r. do 30.04.2022 r.) poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej.

zdjęcie

W dniu 11 października br., w miejscowości Bukowina, gmina Ulanów, odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku drogi gminnej - jednego z trzech przebudowanych odcinków.

W wydarzeniu oraz przecięciu symbolicznej wstęgi udział wzięli m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Grafika

Dnia 8 października br., w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Nie zawsze defilada. Jak świętowano odzyskanie niepodległości”.

Wystawa jest jednym z działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu „Niepodległa blisko nas” realizowanego przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z trzema szkołami średnimi z terenu powiatu niżańskiego (Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołem Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem), dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Wystawa „Nie zawsze defilada. Jak świętowano odzyskanie niepodległości” składa się z 18 paneli (roll – upów) i została udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów.

Podkategorie