Dnia 12 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nisku Marty Ciosmak, podpisane zostały trzy umowy na 2023 rok, pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i  Wicestarostę Adama Macha, a Caritas Diecezji Sandomierskiej, reprezentowanym przez Dyrektora Ks. Bogusława Pituchę.

Przedmiotem umów jest: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, na zadanie, na które Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 320 000 zł, realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na kwotę 7 034 zł oraz udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem na kwotę 169 254 zł.

Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, w dniu 16 stycznia 2023 r. otwarto (do odwołania) nabór wniosków w ramach programów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy (tzw. Algorytm na 2023 rok):

Grafika

Dnia 12 stycznia 2023 r. w auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyła się nadzwyczajna LIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu.

Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Sylwestra Daśko, Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023, w odniesieniu do wielu inwestycji oraz programów i projektów z roku poprzedniego, których realizacja będzie kontynuowana w roku bieżącym.

zdjęcie

W czwartym kwartale 2022 roku, w Paryżu, odbyła się gala oficjalnego ogłoszenia wyników Międzynarodowego Konkursu Wynalazków PRIX EIFFEL 2022.

Organizatorami wydarzenia są: Francuska Federacja Wynalazców (FFI), Francuskie Stowarzyszenie Wynalazców „Europe France Inventeurs” (EFI) oraz Eurobusiness-Haller we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio.

Konkurs odbył się przy międzynarodowym wsparciu Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej (WIIPA). Jego misją jest promocja i komercjalizacja innowacji.

zdjęcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem z zakresu propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową zrealizowała zadanie pt.: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP z terenu Powiatu Niżańskiego”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. OSP dysponowało własnym wkładem finansowym – 650 zł oraz niefinansowym – 500 zł.

Podkategorie