zdjęcie szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku pozyskał środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców. O dofinansowanie mogły ubiegać się podmioty lecznicze, które miały podpisaną umowę o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grafika

Koło Gospodyń Wiejskich Bukowina z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zrealizowało zadanie pt.: „Cud nad Sanem – niżańskie drogi do Niepodległej”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. KGW dysponowało wkładem własnym rzeczowym i osobowym wynoszącym 4.355 zł.

Grafika

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 9.000 zł, mogło zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”. UKS włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci: 250 zł – wkładu finansowego oraz 3.400 wkładu niefinansowego.

Główny cel zadania przedstawiał się następująco. Dzieci uczestniczące w treningach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę trenerską zdobywały niezbędne cechy społeczne, takie jak: współpraca z innymi osobami i umiejętności współzawodnictwa.

Dnia 29 grudnia 2022 r. odbyła się LII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko Rada Powiatu Niżańskiego wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań ponad rok budżetowy 2022, w związku z realizacją zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów”; Opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów – Rudnik wraz z przebudową mostu na rzece San”; „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1037R w miejscowości Jarocin”; „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1087R Jeżowe – Wola Raniżowska w miejscowości Cholewiana Góra i Nowy Nart”; „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Wólka Tanewska – Dąbrówka”; „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Dąbrówka – Kurzyna Mała”. Zapłata zobowiązań będzie wykonana w 2023 r.

Dnia 28 grudnia br., odbył się odbiór techniczny obiektu strzelnicy wirtualnej utworzonej w ramach zadania: „Wirtualna Strzelnica w Powiecie Niżańskim”, dofinansowanego z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 270 969,48 zł, z czego 194 641,06 zł pochodzi z dotacji, a pozostała część to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Obiekt znajduje się na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i będzie służył nie tylko uczniom tej szkoły. Ze strzelnicy będą mogli korzystać między innymi uczniowie pozostałych szkół średnich i podstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, organizacje pozarządowe i jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP.

Podkategorie