Powiat Niżański od lat wspiera organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Doceniając działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnych, również i w tym roku, Zarząd Powiatu Niżańskiego wyszedł również w 2022 roku z inicjatywą wsparcia ich działań w obszarze kultury, kultury fizycznej, działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz promocją.

Wśród podmiotów, które otrzymały dofinansowanie zadań, w tym z zakresu propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową, jest Krzeszowskie Stowarzyszenie Oświatowe w Krzeszowie, które realizowało zadanie pt. „Pierwszej Pomocy udzielamy – o zdrowie wspólnie dbamy”. Zadanie to dofinansowane było ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 9 978 zł oraz wkładem własnym w kwocie 1 525 zł.

Pod koniec sierpnia br. odbył się Międzynarodowy Konkurs Wynalazków w Kanadzie - iCAN, organizowany przez Toronto International Society of Innovation and Advanced Skills (TISIAS), lokalnie wspierany przez InnovationInitiative Co-operative Inc. i globalnie wspierany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA).

W ostatnich 5 edycjach iCAN uczestniczyło 81 krajów, co określiło wydarzenie, jako prawdziwą globalną scenę dla światowych wynalazców w Toronto w Kanadzie.

iCAN 2022 poświęcony jest międzynarodowej prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług innowacyjnych kierowanych do przemysłu. Prezentowane na targach rozwiązania łączą w sobie kreatywność, innowacyjność, wysokie walory techniczne i ekonomiczne, dbałość o wspólne dobro.

Dnia 26 września 2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wykonanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata-Zalesie-Sójkowa w miejscowości Zalesie wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1083R Groble-Krzywdy polegającą na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Krzywdy”.

Obecny na otwarciu drogi Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafała Weber tak odniósł się do oddawanej do użytku inwestycji drogowej: – Widok, który mamy przed sobą, wyasfaltowana jezdnia, równa jak dywanik, a także chodnik dla pieszych, to jest cel do którego dążymy. Bardzo bym chciał, aby takich odcinków dróg powiatowych, ale również i dróg wojewódzkich, było w Polsce jak najwięcej. Szczególnie ważna jest poprawa infrastruktury na drodze Bojanów-Kopki. Zrealizowana przez Powiat Niżański inwestycja, to klasyczny przykład tego, jak należy zapewniać bezpieczeństwo, zarówno kierującym pojazdami, jak i pieszym, którzy korzystają z tej infrastruktury. Tworząc Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg chcieliśmy zapewnić stabilne finansowanie na bardzo wysokim poziomie, właśnie po to, aby jakość dróg w każdej kategorii, począwszy od gminnych przez powiatowe i wojewódzkie, była poprawiana, żeby ta jakość dróg w sposób bezapelacyjny zwiększała nie tylko bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też zwiększała komfort i wygodę, jeżeli chodzi o korzystanie z tych dróg.

Grafika

W sobotę, 24 września, Licem Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego obchodziło Jubileusz 110-lecia swego istnienia. Z tej okazji odbył się zlot absolwentów oraz szereg imprez, mających uświetnić rocznicę.

Dzień wcześniej w auli szkolnej miała miejsce prapremiera spektaklu pt. „Letni dzień” na podstawie sztuki S. Mrożka w reżyserii Marka Urbana, z udziałem Joanny Chowaniec i Marcina Folty – polonistów Czarnieckiego.

Sobotnie uroczystości rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium św. Józefa prowadzona przez J.E. Biskupa Pomocniczego Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej Jana Sobiłę, absolwenta szkoły z roku 1981. Wraz z innym absolwentem szkoły, ks. dr Rafałem Kamińskim, proboszczem ks. dr Kazimierzem Harą i wieloletnim katechetą niżańskich licealistów ks. Kan. Władysławem Jadamem dziękowali za dar istnienia szkoły, a jednocześnie modlili się w intencji całej społeczności szkolnej, za zmarłych dyrektorów, nauczycieli oraz koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy.

Grafika

W drugiej połowie września br. na obiekcie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie odbył się Piknik integracyjny „Podarujmy Dzieciom Uśmiech”.

Inicjatywa została zrealizowana przez grupę nieformalną „Razem możemy więcej" pod patronatem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”.

Udział w zabawach i konkurencjach sportowych był doskonałą okazją do wspólnej integracji. Nie tylko dzieci, ale również rodziców i nauczycieli. Wspólna zabawa zaktywizowała społeczność szkolną a integracyjna część Pikniku była świetną okazją do spędzenia wolnego czasu w miłej atmosferze, bowiem atrakcjom nie było końca. Dmuchańce, gry, zabawy i konkursy, które zostały przygotowane przez animatorki przyciągały oraz zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. 

Podkategorie