W dniu 26 września br., podczas konferencji zorganizowanej przez Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera i Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, wręczone zostały przez Ministra Webera włodarzom Gmin oraz Powiatu Niżańskiego czeki na łączną sumę 26,4 mln zł, które samorządowcy przeznaczą na pokrycie zadań związanych z funkcjonowaniem samorządu. Obejmą one m.in. zwiększone koszty działalności wynikające ze wzrostu cen. Część z tych środków samorządy są zobowiązane przeznaczyć na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

W ub. tygodniu weszła w życie nowelizacja ustawy o dochodach jst, na mocy której, do polskich samorządów trafi 13,7 mld zł. Środki te zostaną przekazane w transzach.

Wsparcie finansowe w wysokości po 2,9 mln zł otrzymały wszystkie gminy Powiatu Niżańskiego, zaś do Powiatu Niżańskiego trafi kwota 6,1 mln zł.

zdjęcie

Święto kultury Lasowiaków to druga edycja wydarzeń zorganizowanych przez Województwo Podkarpackie, które odbyły się we wrześniu br., organizatorem których było Województwo Podkarpackie.

Do współpracy w organizacji II Festiwalu Kultury Lasowiackiej zaproszonych zostało dziesięciu operatorów, w tym dwóch z terenu Powiatu Niżańskiego: Gminne Centrum Kultury w Ulanowie i Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem. Najważniejszym celem festiwalu była prezentacja dorobku kultury Lasowiaków i promocja jej unikatowego charakteru.

Patronem honorowym tego przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Festiwal miał charakter otwarty a wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny.

25 września br. w Żabnie, w Gminie Radomyśl nad Sanem odbyła się impreza pod nazwą „Hubertus Nadsański 2022”, którą zorganizował Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu i Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. „Hubertus” to święto myśliwych, leśników i jeźdźców, organizowane przez jeźdźców na zakończenie sezonu, a przez myśliwych na rozpoczęcie polowania jesienno-zimowego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Następnie nasH4tąpiło wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla osób zasłużonych dla łowiectwa Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu.

Dnia 21 września 2022 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się debata publiczna z udziałem mieszkańców - V Powiatowe Forum Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli z powiatu niżańskiego.

Starosta Niżański Robert Bednarz we współpracy ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju”, kontynuując inicjatywę spotkań z lokalnymi liderami, po raz piąty zorganizował Forum z udziałem m. in. sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli z terenu powiatu niżańskiego, w trosce o sprawy lokalne, wymianę wspólnych doświadczeń, praktyk i inicjatyw podejmowanych w sołectwach całego Powiatu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sołectw i przewodniczący zarządów osiedli z terenu całego powiatu niżańskiego oraz gospodarz Forum - Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Prezes Zarządu LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” Damian Zakrzewski i przedstawiciel Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” Stanisław Drygaś.

23 września br. w Katolickim Domu Kultury „Arka” w Racławicach odbył się Wieczór Pamięci śp. mjr Marii Mireckiej-Loryś. Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach. W uroczystości udział wziął Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Wczoraj i Jutro, Młodzież Wszechpolską oraz Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich. Gościem honorowym Wieczoru był syn Pani Marii Mireckiej-Loryś, Jan Loryś.

Urodzona w Ulanowie a spędzająca swoje dzieciństwo i młodość w Racławicach Śp. mjr Maria Mirecka-Loryś była wybitną przedstawicielką pokolenia przedwojennych działaczy Młodzieży Wszechpolskiej. Pani Maria przez całe swoje długie życie pracowała dla dobra państwa polskiego, dlatego też organizatorzy tego wieczoru podzielili się z uczestnikami historią mjr Mireckiej-Loryś oraz przekazali, jakie wartości były dla niej najważniejsze.

Podkategorie